Paracet smeltetab 250mg 12 ENPAC

kr 66,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml.: kr. 5.58

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Paracet smeltetablett er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Brukes som korttidsbehandling ved ulike smerter og febertilstander. Ved langvarig eller høy feber må lege kontaktes. Med smak av banan.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering:

12-20 kg (1 ½-5 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 4 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år): 2 smeltetabletter à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet

Til barn under tre år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk. Til barn eldre enn tre år kan smeltetablettene oppløses i munnen.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Paracet

 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se også tilleggsinformasjon om enkelte innholdsstoffer i Paracet nederst i dette avsnittet.
 • dersom du har alvorlig leversvikt.
 • dersom du ikke tåler aspartam (lider av fenylketonuri).
Snakk med lege eller apotek før du bruker Paracet

 • dersom du har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring.
  Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (> 3 måneder) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg anbefalt dosering, for stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Andre legemidler og Paracet

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Paracet:

 • Legemidler mot blodpropp som warfarin. Ved regelmessig bruk og vedvarende dosering av Paracet kan effekten av det blodfortynnende legemiddelet øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker warfarin.
 • Legemidler brukt i behandling av epilepsi som for eksempel karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
 • Rifampicin og isoniazid (visse antibiotika som brukes i behandling av tuberkulose).
 • Probenecid som brukes i behandling av urinsyregikt.
 • Johannesurt (plantelegemiddel).
 • Lixisenatid som brukes i behandling mot diabetes.
 • Legemidler som inneholder resiner som kolestyramin, kolestipol og kolesevelam (midler mot forhøyet kolesterol i blodet) reduserer opptaket av paracetamol.
 • Store mengder alkohol gir økt risiko for levertoksisitet.
Paracet skal ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol.
Inntak av Paracet sammen med mat, drikke og alkohol

Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk, på grunn av fare for leverskade.

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende

Egenskaper

Navn: Paracet 250mg smeltetabletter 12stk

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 13976

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Virkestoff: paracetamol 250 mg. Hjelpestoffer: mannitol, krysspovidon, aspartam, banansmak, magnesiumstearat, polymetakrylater, kolloidal vannfri silika

Handlekurv
Paracet smeltetab 250mg 12 ENPAC
kr 66,90 ink. mva.
Skroll til toppen