Pinex brusetab 500mg 20 STK

kr 39,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 1.95

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Pinex brusetabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Paracetamol har en smertestillende og febernedsettende effekt.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun én vare av samme virkestoff er lov per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering for voksne: 1-2 tabletter ( 500-1000 mg) inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.

Brusetablettene oppløses i vann og drikkes.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Pinex

 • dersom du er allergisk overfor virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt leverbetennelse.

Vis forsiktighet ved bruk av Pinex

 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pinex, bør lege kontaktes.
 • Dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • Dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade.
 • Dersom du har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dyp, rask, anstrengt pust, kvalme, oppkast, tap av appetitt. Kontakt lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Snakk med lege før bruk av Pinex. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som eventuelt inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol.
Behandling av febertilstander hos barn bør helst være kortvarig. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn 3 dager. Snakk med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes.

Andre legemidler og Pinex

Snakk alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:

 • Legemidler mot epilepsi
 • Blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp), f.eks. warfarin
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper
 • Flukloksacillin (antibiotika), på grunn av en alvorlig risiko for forstyrrelse i blod- og væskebalansen (metabolsk acidose med høyt aniongap) som krever akutt behandling og som kan oppstå særlig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, sepsis (når bakterier og deres toksiner sirkulerer i blod og fører til organskade), underernæring, kronisk alkoholisme, og hvis maksimale daglige doser av paracetamol brukes.
 • Probenecid (giktlegemiddel)
 • Metoklopramid eller domperidon (mot kvalme og oppkast)
 • Kolestyramin (mot høyt kolesterol)
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex Forte, Paralgin forte) samtidig med Pinex uten etter avtale med lege.

Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Pinex inneholder natrium

Pinex brusetabletter inneholder 412 mg natrium i hver brusetablett. Dette tilsvarer 20,6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger en eller flere brusetabletter daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.
Pinex inneholder benzoat (som natriumbenzoat).
Pinex brusetabletter inneholder 61 mg natriumbenzoat (E211) (av det totale natriuminnholdet på 412 mg/brusetablett) i hver brusetablett.
Pinex inneholder sorbitol.
Pinex brusetabletter inneholder 300 mg sorbitol i hver brusetablett. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende

Egenskaper

Navn: Pinex 500mg brusetabletter 20stk

Leverandør: Teva Norway AS

Varenummer: 169052

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Virkestoff er 500 mg paracetamol. Hjelpestoffer er 300 mg sorbitol (E420), dokusatnatrium, natriumhydrogenkarbonat, natriumbenzoat (E211), vannfritt natriumkarbonat (E500), povidon, sakkarinnatrium (E954) og vannfri sitronsyre (E330).

 

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Pinex brusetab 500mg 20 STK
kr 39,00 ink. mva.
Skroll til toppen