Paralen tab 250/250/50mg 20 ENPAC

kr 92,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 4.65

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Paralen er et reseptfritt legemiddel som inneholder en kombinasjon av virkestoffene acetylsalisylsyre, paracetamol og koffein og brukes av voksne og barn over 12 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillat per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 1-2 tabletter tatt med minst 4 timers mellomrom opptil 3 ganger i døgnet ved behov. Maksimal dose skal ikke overstige 6 tabletter pr. døgn.

Brukes ikke mer enn 3-4 dager hvis ikke annet er forskrevet av lege

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Paralen dersom du:

 • er allergisk overfor paracetamol, acetylsalisylsyre, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • er allergisk overfor salisylater eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (smertestillende, febernedsettende eller betennelsesdempende) som kan manifesteres som astma, hevelse i slimhinnene i nesen (polypper i nesen), hevelse i ansikt, tunge eller strupehodet (angioødem) eller utslett på huden (urtikaria),
 • har aktive sår i mage-tarmkanalen,
 • har alvorlig lever-, nyre- eller hjertelidelse,
 • har økt blødningstendens (f.eks. hemofili),
 • bruker metotreksat (legemiddel mot revmatoid artritt, psoriasis eller ulike typer kreft) med dosering på 15 mg eller mer, per uke,
 • er i siste trimester av graviditeten,
 • ditt barn er under 12 år,
 • er under 17 år og har en virussykdom med feber (f.eks. vannkopper eller sykdom som ligner på influensa) pga. risikoen for Reyes syndrom (se avsnitt 3 «Bruk av Paralen hos barn og ungdom»).

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paralen dersom du:

 • har bronkial astma (problemer med pusten), høysnue, hevelse i neseslimhinnen (polypper i nesen) eller andre allergier,
 • har eller har hatt sår i mage-tarmkanalen,
 • har eller har hatt mage eller tarmproblemer, blødning (blod eller mørke kaffegrutlignende partikler i oppkast, blod i avføringen eller svart tjærelignende avføring) eller perforasjoner (hull i tarmen),
 • har nyre-, hjerte- eller leverproblemer (f. eks. kronisk alkoholmisbruk eller betennelse i leveren),
 • har arvelig glukose-6-fosfat dehydrogenasemangel eller Gilberts syndrom,
 • har lave reservenivåer av glutation,
 • har en overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreoidisme),
 • skal gjennomgå en operasjon eller kirurgisk inngrep (inkludert for eksempel uttrekking av tenner),
 • har urinsyregikt (hos noen pasienter kan bruk av acetylsalisylsyre utløse anfall av urinsyregikt),
 • har angstlidelser (risiko for forverring)
 • har mastocytose (en immunsykdom).
 • har forstyrrelser i hjertets rytme (hjertearytmi) (risiko for forverring av rask hjerterytme (takykardi) eller ekstraslag (ekstra systoler).
Kontakt lege øyeblikkelig hvis tegn på infeksjon kommer tilbake eller blir verre mens du tar dette legemidlet.
Jevnlig bruk av smertestillende legemidler kan føre til permanent nedsatt nyrefunksjon med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati).
Paralen kan påvirke resultatet av enkelte laboratorietester. Informer helsepersonell om at du bruker Paralen før du tar blodprøver, urinprøver, prøver av skjoldbruskkjertelens funksjoner eller andre laboratorieprøver.

Du bør unngå ofte bruk av smertestillende legemidler dersom du lider av:

 • diabetes mellitus,
 • alkoholisme,
 • dehydrering (væsketap f.eks pga. diaré, varmt vær, hard fysisk trening med mye svetting),
 • kronisk lavt blodtrykk,
 • alvorlige skader,
 • hvis du er under behandling for revmatisme.

Langtidsbehandling/misbruk

Bruk av høye doser Paralen over lang tid, ikke i henhold til instruksjonene, kan forårsake hodepine som ikke lar seg behandle med økte doser av dette legemidlet. I slike tilfeller må du avslutte bruken av dette legemidlet og rådføre deg med lege.

Andre legemidler og Paralen

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Paralen sammen med andre smertestillende eller febernedsettende legemidler som også inneholder paracetamol eller acetylsalisylsyre.

Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet hvis du også bruker noe av det følgende:

 • metotreksat (mot revmatoid artritt, psoriasis eller forskjellige krefttyper, se avsnitt 2 «Bruk ikke Paralen dersom du»).
 • legemidler forbundet med blødningsrisiko, som legemidler som forhindrer koagulasjon av blodet (f. eks. kumarinderivater – warfarin, heparin), platehemmende legemidler slik som tiklopidin, legemidler som løsner opp blodpropp (trombolytiske midler).
 • ikke-steroide antiinflammatoriske midler (brukt som smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende), slik som ibuprofen.
 • legemidler til behandling av diabetes inkludert insulin.
 • legemidler til behandling av søvnvansker.
 • legemidler mot epilepsi (f. eks. valproat, lamotrigin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, topiramat).
 • legemidler mot depresjon eller andre psykiske problemer (fluvoksamin og andre selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer), litium, klozapin).
 • legemidler mot urinsyregikt (probenecid, sulfin-pyrazon, benzbromaron).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • hjertemedisin (digoksin).
 • blodtrykksmedisin.
 • noen antibiotika eller legemidler mot soppinfeksjon (kloramfenikol, rifampicin, antibiotika av typen kinoloner f.eks. ciprofloksacin eller norfloksacin, flukloksacillin).
 • steroidhormoner (kortikosteroider).
 • legemidler til behandling av lavt stoffskifte (levotyroksin).
 • legemidler som reduserer magetømming (propantelin).
 • legemidler til behandling av kvalme og oppkast (metoklopramid, domperidon).
 • slimhinneavsvellende forkjølelseslegemidler som inneholder fenylpropanolamin eller substanser i efedringruppen.
 • legemidler mot bronkialastma og pustebesvær (teofyllin).
 • legemidler mot magesår (cimetidin).
 • sympatomimetika.
 • p-piller.
 • legemidler mot alkoholisme (disulfiram).
 • zidovudin (behandling av HIV-infeksjon).
 • isoniazid (behandling av tuberkulose).
 • legemidler som reduserer nivået av fettstoffer i blodet (kolestyramin).
 • legemidler som forhindrer avstøtning av organ etter transplantasjon (ciklosporin, takrolimus).
 • andre legemidler som kan ha skadelig effekt på leveren.
 • vaksine mot vannkopper i løpet av de siste 6 ukene.
 • legemidler mot grønn stær (acetazolamid).
 • nikorandil (legemiddel mot brystsmerter (angina pectoris)).
 • tenofovir (legemiddel til behandling av HIV-infeksjon eller kronisk hepatitt B).
 • metamizol (et legemiddel som virker smertestillende og febernedsettende). Når metamizol tas samtidig med acetylsalisylsyre, kan dette minske effekten acetylsalisylsyre har på blodcellenes evne til å klumpe seg sammen og danne en blodpropp (blodplateaggregeringen). Denne kombinasjonen skal derfor brukes med forsiktighet hos pasienter som tar lave doser acetylsalisylsyre forebyggende mot hjertesykdom.

Inntak av Paralen sammen med mat, drikke og alkohol

Ta Paralen til et måltid dersom du opplever at Paralen gir fordøyelsesbesvær.
Unngå alkohol mens du tar dette legemidlet.
Reduser inntaket av legemidler, mat og drikke som inneholder koffein når du tar Paralen. For stort inntak av koffein kan føre til nervøsitet, rastløshet og hjertebank.

Kjøring og bruk av maskiner

Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du opplever bivirkninger som søvnighet, synsforstyrrelser eller balanseforstyrrelser.

Paralen inneholder laktose

Dersom du har blitt fortalt av legen din at du har intoleranse overfor enkelte typer sukker bør du rådføre deg med legen før du bruker dette legemidlet.

Gravide og ammende

Skal ikke brukes av gravide og ammende.

Egenskaper

Navn: Paralen tabletter 20stk

Leverandør: Sanofi-aventis Norge AS

Varenummer: 550878

ATC-kode: N02BE51

Ingredienser

1 tablett inneholder: acetylsalisylsyre 250 mg, paracetamol 250 mg og koffein 50 mg. Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat, maisstivelse, silika kolloidal vannfri, stearinsyre

Handlekurv
Paralen tab 250/250/50mg 20 ENPAC
kr 92,90 ink. mva.
Skroll til toppen