Panodil Zapp tab 500mg 20 ENPAC

kr 58,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 2.95

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Panodil zapp er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. For voksne og barn over 15 år. Brukes som korttidsbehandling ved ulike smerter og febertilstander. Ved langvarig eller høy feber må lege kontaktes.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Voksne og barn over 12 år (40 kg): 1-2 tabletter á 500 mg 3 ganger i døgnet.

Det bør gå minimum 4 timer mellom hver dosering.

Skal ikke brukes sammen med andre produkter som inneholder paracetamol. Hurtig virkning av Panodil Zapp tabletter oppnås kun ved inntak av 2 tabletter om gangen. Panodil Zapp kan tas både på tom mave og til maten. Hurtigst opptak oppnås når man tar tablettene på tom mage.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Panodil Zapp:

  • Dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • Dersom du har akutt leverbetennelse.
Inneholder paracetamol. Å ta for mye paracetamol kan forårsake alvorlig skade på leveren. Ikke bruk denne medisinen hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie legemidler som inneholder paracetamol til å behandle smerte, feber, symptomer på forkjølelse og influensa eller til å hjelpe med søvnen.
Les og følg alltid pakningsvedlegget.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Panodil Zapp hvis du:

  • Har nedsatt lever- og nyrefunksjon.
  • Er svært undervektig eller underernært.
  • Regelmessig drikker alkohol.
  • Har en alvorlig infeksjon.
Hvis du har en alvorlig infeksjon, er svært feilernært, meget undervektig eller er alkoholmisbruker økes risikoen for en tilstand som kalles metabolsk acidose (en tilstand hvor du har for mye syre i blodet). Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dype, raske åndedrag, vanskelig for å puste, kvalme, oppkast og appetittmangel. Ta kontakt med en lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Panodil Zapp med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Panodil Zapp bør lege kontaktes.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
Andre legemidler og Panodil Zapp

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Panodil Zapp. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:
  • Medisin mot epilepsi.
  • Dikumaroler (blodfortynnende medisin), f.eks. warfarin.
  • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper.
  • Probenecid (giktmedisin).

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende

Egenskaper

Navn: Paracetduo 500/65mg tabletter 20stk

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 3051

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Hver tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein. Hjelpestoffer: Pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silika, magnesiumstearat.

Handlekurv
Panodil Zapp tab 500mg 20 ENPAC
kr 58,90 ink. mva.
Skroll til toppen