Aspirin tab 500mg 20 ENPAC

kr 83,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 
SKU 125232 Kategorier , ,

Pris pr. stk: kr. 4.19

Smertestillende og betennelsesdempende

Produktinformasjon

Aspirin er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet acetylsalisylsyre og brukes av voksne og barn over 12 år. Har en smertestillende og betennelsesdempende effekt og brukes mot mensensmerter, ledd- og giktsmerter osv.

Les pakningsvedlegg før bruk.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Svelg tabletten med rikelig væske.

Dosering voksne og barn over 16 år (50 kilo): 1-2 tabletter. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer. NB! Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Dosering eldre over 65 år: 1 tablett. Ved behov kan ny dose tas etter minimum 4 timer. NB! Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet.

Dosering barn 12-15 år (som veier 40-50 kg): Dosen avhenger av barnets vekt. Anbefalt dose 1 tablett. Ved behov kan ny dose tas etter minimun 4 timer. Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Bruk ikke Aspirin

 • dersom du er allergisk overfor acetylsalisylsyre, andre salisylater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt astma eller allergisk reaksjon (f.eks. elveblest, hevelser i ansikt og hals (angioødem), alvorlig betennelse i slimhinnene i nesen (rhinitt), sjokk på grunn av bruk av acetylsalisylsyre eller lignende legemidler (såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)).
 • dersom du har magesår eller sår i tarmen (inkludert tolvfingertarmen).
 • dersom du har blødersykdom eller økt blødningstendens.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du får behandling med metotreksat med 15 mg/uke eller mer.
 • dersom du får behandling med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter).
 • de siste tre månedene av graviditeten (etter 24. svangerskapsuke).
Snakk med lege eller apotek dersom du er i tvil om du kan bruke dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Aspirin:
 • dersom du samtidig får behandling med andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre, dette for å unngå risiko for overdosering.
 • dersom du får hodepine mens du tar høye doser Aspirin over en lengre periode, skal du ikke øke dosen, men snakke med lege eller apotek. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Aspirin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Aspirin bør lege kontaktes.
 • dersom du bruker smertestillende legemidler regelmessig, spesielt en kombinasjon av flere smertestillende legemidler, da dette kan føre til nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har mangel på enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase (en arvelig sykdom som påvirker de røde blodcellene), da høye doser acetylsalisylsyre kan føre til ødeleggelse av disse cellene (hemolyse).
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen, blødninger i mage eller tarm eller betennelse/irritasjon i mageslimhinnen (gastritt).
 • dersom du får blødninger i mage eller tarm i løpet av behandlingen (blodig oppkast, blod i avføring eller avføringen får sort farge), må du umiddelbart avbryte behandlingen og kontakte lege eller legevakt.
 • dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • dersom du har sirkulasjonsproblemer.
 • dersom du har astma, kronisk lungesykdom, høysnue eller nesepolypper. Personer med disse sykdommene kan oftere enn andre reagere med allergiske reaksjoner overfor NSAIDs eller acetylsalisylsyre. I slike tilfeller er bruk av dette legemidlet ikke anbefalt.
 • dersom du har kraftige menstruasjonsblødninger.
 • dersom du bruker legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter).
  Acetylsalisylsyre øker risikoen for blødninger selv ved lave doser og selv om det tas flere dager tidligere. Snakk med lege, kirurg, anestesisykepleier eller tannlege ved et mulig inngrep, selv om det er et lite inngrep.
 • Acetylsalisylsyre endrer mengden urinsyre i blodet. Dette må tas i betraktning dersom du bruker et legemiddel til behandling av gikt.
Barn

Aspirin skal ikke gis til barn som gjennomgår en virusinfeksjon slik som influensa eller vannkopper uten at lege er konsultert på grunn av risikoen for å utvikle Reyes syndrom; en sjelden, men alvorlig sykdom som er forbundet med hjerne- og leverskade. Feber er et vanlig symptom på virussykdom. Er du under 18 år og har feber skal du derfor ikke bruke Aspirin.
Dersom et barn som har fått Aspirin utvikler symptomer som svimmelhet, besvimelse, endret adferd eller oppkast skal lege umiddelbart kontaktes.
Andre legemidler og Aspirin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Aspirin:

 • dersom du får behandling med metotreksat med doser på 15 mg/uke eller mer, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.
 • dersom du behandles med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter) og du tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.
Snakk med lege eller apotek før du begynner å bruke acetylsalisylsyre sammen med noen av følgende legemidler:
 • blodfortynnende legemidler (antikoagulanter som warfarin)
 • hepariner (legemiddel mot blodpropp), spesielt dersom du er eldre (over 65 år eller eldre)
 • trombolytiske legemidler (legemidler mot blodpropp og hjerteinfarkt).
 • klopidogrel (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • tiklopidin (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • andre legemidler mot smerter og feber som kalles «NSAIDs», som for eksempel ibuprofen, diklofenak eller naproksen.
 • legemidler som øker utskillelsen av urinsyre i urinen og som brukes til behandling av gikt (f.eks. probenecid).
 • glukokortikoider som brukes mot betennelse eller allergi
 • pemetreksed (legemiddel mot kreft) til pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon.
 • anagrelid (legemiddel mot kreft).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • blodtrykksenkende legemidler i gruppen «angiotensinkonverterende enzymhemmere» eller
  «angiotensin II-reseptorantagonister».
 • metotreksat (legemiddel som brukes ved blodkreft eller revmatoid artritt) med 15 mg/uke eller mindre.
 • legemidler som virker lokalt i mage eller tarm, syrenøytraliserende midler og aktivt kull.
 • deferasiroks (brukes ved jernoverskudd).
 • legemidler mot depresjon, som selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) eller litium
 • valproinsyre som brukes ved epilepsi
 • ciklosporin eller takrolimus (immunhemmende midler, brukes mot avstøting av organ etter transplantasjon)
 • digoksin (hjertemedisin ved hjertesvikt)
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes)
 • acetazolamid (brukes ved grønn stær)
 • nikotinsyre (vitamin B3/niacin)
For å unngå effekter av interaksjoner mellom ulike legemidler bør du informere lege eller apotek om hvilke andre legemidler du bruker.
Inntak av Aspirin sammen med alkohol

Du skal ikke ta Aspirin sammen med alkohol.
Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Aspirin skal unngås av kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide. Behandling på ethvert tidspunkt av svangerskapet skal kun skje etter legens anbefaling. Aspirin skal ikke brukes de siste tre månedene av graviditeten.
Aspirin går over i morsmelk men påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes. Snakk likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Aspirin når du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner

Acetylsalisylsyre påvirker ikke din evne til å kjøre eller bruke maskiner.
Aspirin inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder 3 mmol (72 mg) natrium (finnes i bordsalt) i hver tablett. Dette tilsvarer 5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Egenskaper

Navn: Aspirin Tab 500 mg

Leverandør: Bayer Health Care

Varenummer: 125232

ATC-kode: N02BA01

Ingredienser

Acetylsalisylsyre. Hjelpestoffer: Kolloidal silikondioksid Vannfri natriumkarbonat, Karnaubavoks Hypromellose Sinkstearat

Handlekurv
Aspirin tab 500mg 20 ENPAC
kr 83,90 ink. mva.
Skroll til toppen