Strefen 8,75 mg sugetabletter honning og sitron 16 stk

Strefen er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet flurbiprofen og kan brukes av voksne og barn over 12 år. Strefen brukes ved sår hals og lindrer symptomer.

kr 104,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 
EAN: 7046265086963 SKU 508696 Kategorier , , , Stikkord ,

Pris pr. stk.: 6.50

Produktinformasjon

Strefen er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet flurbiprofen og kan brukes av voksne og barn over 12 år. Strefen brukes ved sår hals og lindrer symptomer.

Vis forsiktighet ved bruk av Strefen dersom du er overfølsom mot salisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, for eksempel diklofenak og ibuprofen), eller dersom du har eller har hatt astma, da Strefen kan medføre kramper i luftveiene.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Maks 1 pakning er tillat per kjøp.

Anbefalt dosering

Dosering for voksne og barn over tolv år:

Ta 1 sugetablett i munnen og sug langsomt på den. Flytt hele tiden sugetabletten rundt i munnen mens du suger. Sugetablettene bør begynne å virke innen 30 minutter. Ta deretter en sugetablett hver 3.-6. time, ved behov. Maks 5 sugetabletter per døgn.

Strefen bør brukes i høyst 3 dager.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Strefen sugetabletter

 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du noen gang har hatt astma, hvesende pust etter pustevansker, rennende nese, hevelser i ansikt eller utslett (elveblest) etter å ha brukt bruker acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende og smertestillende legemidler
 • dersom du har eller har hatt sår eller blødning i magesekken eller tarmen som kommer tilbake
 • dersom du har hatt blødning eller hull i mage-tarm-kanalen, betennelse i tarmen eller blødningsforstyrrelser i forbindelse med bruk av legemidler som virker mot betennelse og smerte
 • dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten
 • dersom du har alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Strefen sugetabletter dersom:
 • du har hatt astma eller andre allergiske reaksjoner
 • du har en infeksjon forårsaket av bakterier (slimproduserende hoste, smerte i bihulene, sår hals)
 • du har nyre- eller leverproblemer
 • du har høyt blodtrykk
 • du har en kronisk autoimmun sykdom (slik som systemisk lupus erythematosus, blandet bindevevssykdom)
 • du har hodepine forårsaket av overforbruk av smertelindrende legemidler
 • du har en alvorlig hudsykdom (slik som eksfoliativ dermatittStevens-Johnson-syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
 • du er eldre, da har du økt risiko for å få bivirkningene som er nevnt i dette pakningsvedlegget
 • du har en betennelsessykdom i tarmen (slik som ulcerøs kolittCrohns sykdom)
 • legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper.

Spesielle advarsler

Legemidler som Strefen sugetabletter kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt eller slag. Risikoen øker med økende doser og ved langtidsbehandling. Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller over lengre enn anbefalt behandlingstid (3 dager).
Snakk deg med lege før behandling med Strefen sugetabletter dersom du har hjerteproblemer, har hatt slag eller tror at du har risiko for å få slike problemer (f.eks. dersom du har høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), har høyt fettinnhold (kolesterol) i blodet eller du røyker).
Ved langtidsbruk (>3 måneder) av smertelindrende legemidler med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av smertelindrende legemidler bør lege kontaktes.

Andre legemidler og Strefen sugetabletter

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker:
 • lav dose med acetylsalisylsyre (opptil 75 mg daglig)
 • legemidler mot høyt blodtrykk eller hjertesvikt
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
 • blodfortynnende legemidler
 • legemidler mot urinsyregikt
 • andre betennelsesdempende og smertedempende legemidler (omfatter også såkalte COX-2- hemmere)
 • mifepriston (legemiddel som brukes til å avbryte et svangerskap)
 • visse typer antibiotika (slik som ciprofloksacin)
 • immundempende legemidler (slik som ciklosporin eller takrolimus)
 • fenytoin (legemiddel mot epilepsi)
 • metotreksat (legemiddel mot kreft)
 • legemidler mot depresjon (slik som litium eller såkalte selektive serotoninreopptakshemmere SSRI)
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes) som tas via munnen
 • zidovudin (legemiddel mot hiv)

Inntak av Strefen sugetabletter sammen med mat, drikke og alkohol

Du skal ikke drikke alkohol når du bruker Strefen sugetabletter.

Kjøring og bruk av maskiner

Strefen sugetabletter påvirker sannsynligvis ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Strefen sugetabletter inneholder glukose, sukrose, hvetestivelse, duftstoffer med allergener, svoveldioksid (E 220) og butylhydroksyanisol (E 320)

Strefen sugetabletter inneholder 1,069 g glukose og 1,407 g sukrose per sugetablett. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke).
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet har svært lavt innhold av gluten (fra hvetestivelse). Legemidlet anses som “glutenfritt”. Det er derfor svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer for deg hvis du har cøliaki. Én sugetablett inneholder ikke mer enn 21,38 mikrogram gluten.
Dersom du har hveteallergi (forskjellig fra cøliaki), bør du ikke ta dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder duftstoffer med allergenene sitral, sitronellol, d-limonen, farnesol, geraniol og linalool. Sitral, sitronellol, d-limonen, farnesol, geraniol og linalool kan forårsake allergiske reaksjoner.
Svoveldioksid (E 220) kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer.
Butylhydroksyanisol (E 320) kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer. Apoteket kan ringes på telefon: 56 33 88 80.

Egenskaper

Navn: Strefen 8,75mg sugetabletter honning og sitron 16stk

Leverandør: Bonaventura Sales as

Varenummer: 508696

ATC-kode: R02AX01

Ingredienser

Én tablett inneholder 8,75 mg flurbiprofen, makrogol 300, kaliumhydroksid, sitronsmak, levomentol, honning, flytende glykose og flytende sakkarose.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg!

Handlekurv
Strefen 8,75 mg sugetabletter honning og sitron 16 stkStrefen 8,75 mg sugetabletter honning og sitron 16 stk
kr 104,00 ink. mva.
Skroll til toppen