Somac Control enterotab 20mg 7 ENPAC

kr 89,00 ink. mva.

Tomt på lager

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 12.71

Syrenøytraliserende

Produktinformasjon

Somac Control er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet pantoprazol og brukes av voksne over 18 år. Somac control virker syrenøytraliserende og benyttes som korttidsbehandling av refluks.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff per kjøp er tillatt.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 tablett ved behov. Det er mulig flere dagers behandling trengs for å oppnå ønsket effekt. Slutt ved symptomsfrihet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke SOMAC Control

 • dersom du er allergisk overfor pantoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du samtidig tar HIV-proteasehemmere som atazanavir, nelfinavir (for behandling av HIV-infeksjon). Se «Andre legemidler og Somac Control».

Snakk med lege eller apotek før du bruker SOMAC Control

 • dersom du har vært behandlet for halsbrann eller fordøyelsesplager kontinuerlig i 4 uker eller mer
 • dersom du er over 55 år og tar reseptfrie legemidler mot fordøyelsesplager daglig
 • dersom du er over 55 år med enhver nye eller nylig endrede symptomer av sure oppstøt
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller mageoperasjon
 • dersom du har leverproblemer eller gulsott (gulning av hud og øyne)
 • dersom du regelmessig går til lege for alvorlige plager eller tilstander
 • dersom du skal ha en endoskopi eller en pustetest kalt C-ureatest
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner SOMAC Control som reduserer magesyre
 • dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)
 • dersom du tar HIV-proteasehemmere som atazanavir, nelfinavir (for behandling av HIV-infeksjon) samtidig som pantoprazol, spør legen din om råd
Du skal ikke ta dette legemidlet lengre enn 4 uker uten å rådføre deg med lege. Hvis reflukssymptomene dine (halsbrann eller sure oppstøt) vedvarer lenger enn 2 uker kontakt legen din. Legen din vil avgjøre om det er behov for langvarig bruk av dette legemidlet.

Hvis du tar SOMAC Control i lengere perioder kan dette føre til ytterligere risikoer som:

 • redusert opptak av vitamin B12 og vitamin B12-mangel hvis du allerede har lave vitamin B12-lagre
 • beinbrudd i hofte, håndledd eller ryggrad, særlig hvis du allerede har osteoporose (beinskjørhet) eller hvis legen din har fortalt deg at du er i risikosonen for å få osteoporose (for eksempel hvis du tar steroider)
 • synkende magnesiumnivåer i blodet ditt (potensielle symptomer: utmattelse (fatigue), ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering (forvirret tilstand), kramper, svimmelhet, økt puls).
  Lave nivåer av magnesium kan også føre til reduksjon av nivået av kalium- og kalsium i blodet. Snakk med legen din hvis du har brukt dette legemidlet i mer enn 4 uker. Legen din kan bestemme at du skal ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivåe.

Kontakt lege umiddelbart, før eller etter du har tatt dette legemidlet, dersom du får noen av følgende symptomer, som kan være tegn på annen mer alvorlig sykdom:

 • et utilsiktet vekttap (som ikke er relatert til diett eller treningsprogram)
 • oppkast, særlig ved gjentatte ganger
 • blodig oppkast; kan se ut som mørkt kaffegrut i oppkastet
 • du oppdager blod i avføringen; som kan være svart eller tjæreaktig
 • vanskeligheter med å svelge eller smerte ved svelging
 • du ser blek ut og føler deg svak (anemi)
 • brystsmerter
 • magesmerter
 • alvorlig og/eller vedvarende diaré, fordi dette legemidlet har vært forbundet med en liten økning i infeksiøs diaré
 • hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med SOMAC Control. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene
Legen din kan bestemme at du trenger å ta noen prøver.
Dersom du skal ta en blodprøve, informer legen din om at du tar dette legemidlet.
Du kan oppleve lindring av symptomene på sure oppstøt og halsbrann etter bare en dags behandling med SOMAC Control, men dette legemidlet gir ikke umiddelbar lindring.
Du skal ikke ta det som et forebyggende middel.
Dersom du har vært plaget av gjentagende halsbrann eller fordøyelsesplager en stund, husk å gå til lege regelmessig.

Barn og ungdom

SOMAC Control skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende informasjon om sikkerhet i denne aldersgruppen.

Andre legemidler og SOMAC Control

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre
legemidler.

SOMAC Control kan påvirke andre legemidlers virkning. Spesielt legemidler som inneholder et av følgende virkestoff:

 • HIV-proteasehemmere som atazanavir, nelfinavir (til behandling av HIV-infeksjon). Du må ikke bruke SOMAC Control dersom du HIV-proteasehemmere. Se «Bruk ikke Somac Control».
 • ketokonazol (brukes mot soppinfeksjoner)
 • warfarin eller fenprokumon (brukes for å fortynne blodet og forhindre propper). Du kan ha behov for blodprøver
 • metotreksat (brukt til å behandle revmatoid artritt, psoriasis og kreft) – legen din kan midlertidig stoppe din behandling med Somac Control hvis du tar metotreksat fordi pantoprazol kan øke nivået av metotreksat i blodet.
Ikke ta SOMAC Control sammen med andre legemidler som begrenser mengden saltsyre som produseres i magen din, som andre protonpumpehemmere (omeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller H2antagonister (f.eks. ranitidin, famotidin).
Du kan imidlertid ta SOMAC Control sammen med antacida (f.eks. magaldrat, alginsyre, natriumbikarbonat, aluminiumhydroksid, magnesiumkarbonat eller kombinasjoner av disse) om nødvendig.

Kjøring og bruk av maskiner

Dersom du opplever bivirkninger som svimmelhet eller synsforstyrrelser skal du ikke kjøre eller betjene maskiner.

SOMAC Control inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer.

Egenskaper

Navn: Somac Control 20mg enterotabletter 7stk

Leverandør: Takeda AS

Varenummer: 50376

ATC-kode: A02BC02

Ingredienser

Virkestoff: Pantoprazol 20mg. Hjelpestoffer: Vannfri natriumkarbonat, mannitol, krysspovidon, povidon K90, kalsiumstearat,hypromellose, povidon, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), propylenglykol, metakrylsyreetylakrylatkopolymer, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylsitrat, shellak, rødt, svart og gult jernoksid (E172), soyalecitin, titandioksid (E171), antifoam DC 1510.

Handlekurv
Skroll til toppen