NorLevo 1,5 mg nødprevensjon 1 stk

Norlevo er en nødløsning for å forhindre graviditet.

kr 199,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

NB! Leveringstid. Husk at nødprevensjon minsker effekt dess lengre tid det tas etter samleie

Produktinformasjon

Norlevo er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet levonorgestrel. Norlevo gir ikke samme beskyttelse som vanlig prevensjon. Norlevo er en nødløsning for å forhindre graviditet. Preparatet skal bare brukes i akutte situasjoner og skal ikke erstatte bruk av vanlige prevensjonsmidler. Norlevo skal brukes så fort som mulig, helst innen 12 timer og ikke senere enn 72 timer (3 døgn) i etterkant av ubeskyttet samleie. Tidlig behandling øker effekten etter ubeskyttet samleie

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: Den anbefalte dosen er 1 tablett. Tabletten skal tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie, helst innen 12 timer og senest innen 72 timer (3 dager). Ved oppkast innen 3 timer etter inntak av tabletten, anbefales det å ta 1 ny tablett øyeblikkelig. Norlevo kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen. Etter bruk av Norlevo anbefales et lokalt prevensjonsmiddel, f.eks. kondom, pessar eller et sæddrepende middel, frem til neste menstruasjon. Dersom du har brukt p-piller som prevensjon, skal du fortsette å ta p-piller som vanlig. Dersom menstruasjonsblødning uteblir ved neste p-pillefrie periode etter bruk av Norlevo, bør det tas en graviditetstest for å utelukke graviditet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Norlevo dersom:

  • du er allergisk overfor levonorgestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • du er gravid.
Norlevo skal bare brukes som nødløsning. Produktet gir ikke samme beskyttelse som
vanlige prevensjonsmidler, i alle situasjoner. Bruk av Norlevo flere ganger i samme menstruasjonssyklus anbefales ikke, på grunn av risiko for hormonoverdose som kan føre til forstyrrelser i menstruasjonssyklusen.
Dersom du har hatt ubeskyttet samleie mer enn 72 timer tidligere i samme menstruasjonssyklus, kan befruktning allerede ha inntruffet. Behandling med Norlevo for det etterfølgende samleiet kan derfor være ineffektivt i å hindre graviditet.
Bruk av Norlevo erstatter ikke nødvendige forholdsregler mot seksuelt overførbare sykdommer.
Etter bruk av Norlevo er menstruasjonen vanligvis normal, men kan i noen tilfeller komme noen dager tidligere, eller senere, enn forventet. Ved forsinket menstruasjon med mer enn 5 dager eller unormal blødning på forventet menstruasjonstidspunkt, bør det tas en graviditetstest.
Produktet anbefales ikke dersom du har leverproblemer, har hatt svangerskap utenfor livmoren eller egglederbetennelse. Dersom du har alvorlig sykdom i tynntarmen, som Crohns sykdom. Dersom du eller noen i din familie har kjente risikofaktorer for trombose (blodpropp).
Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie. Det er mulig at Norlevo kan være mindre effektiv med økende kroppsvekt eller kroppsmasseindeks (BMI), men disse dataene er begrensende og ikke entydige. Derfor anbefales Norlevo fortsatt til alle kvinner uansett vekt eller BMI.
Kontakt helsepersonell hvis du er bekymret for eventuelle problemer i forbindelse med inntak av nødprevensjon.

Barn og ungdom

Ikke gi dette legemidlet til jenter som ikke har hatt sin første menstruasjon (menarke).

Andre legemidler og Norlevo

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Noen legemidler kan forhindre at Norlevo virker effektivt. Hvis du har brukt noen av legemidlene nedenfor i løpet av de siste fire ukene, kan Norlevo være mindre egnet for deg. Legen din kan forskrive andre typer (ikke-hormonell) nødprevensjon, f. eks. sette inn en kobberspiral. Hvis dette ikke er et alternativ for deg eller hvis du ikke kommer til lege raskt, kan du ta en dobbelt dose av Norlevo:

  • barbiturater og andre legemidler som brukes til behandling av epilepsi (som primidon, fenytoin og karbamazepin)
  • legemidler som brukes for å behandle tuberkulose (som rifampicin, rifabutin)
  • behandling av HIV (ritonavir, efavirenz)
  • legemiddel som brukes til behandling av soppinfeksjoner (griseofulvin)
  • urtemedisiner som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)
Rådfør deg med lege så fort som mulig etter at du har tatt tablettene for videre anbefaling om pålitelige former for regelmessig prevensjon og for å utelukke graviditet. (Se også avsnitt 3 “Hvordan du bruker Norlevo”).

Norlevo kan også påvirke hvordan andre legemidler virker. Dette gjelder

  • ciklosporin (immunsuppresivt legemiddel, reduserer kroppens immunreaksjoner).
Norlevo skal ikke brukes sammen med legemidler som inneholder ulipristalacetat.

Graviditet og amming

Preparatet må ikke brukes under graviditet og kan ikke avbryte et påbegynt svangerskap. Om du allerede er gravid eller denne prevensjonsmetoden ikke lykkes og graviditet inntreffer, indikerer epidemiologiske studier at Norlevo ikke har fosterskadelig effekt.
Hvis du blir gravid etter at du har brukt Norlevo må du kontakte legen din. Det kan hende legen din ønsker å undersøke om graviditeten er ektopisk (at fosteret utvikler seg utenfor livmoren). Dette er spesielt viktig hvis du får sterke magesmerter etter å ha brukt Norlevo, eller hvis du tidligere har hatt en ektopisk graviditet, kirurgi i egglederne eller en betennelsessykdom i bekkenet.
Du kan amme selv om du bruker Norlevo. Det virksomme stoffet levonorgestrel går til en viss grad over i morsmelken og den ammende kvinne bør amme umiddelbart før inntak av tabletten og unngå amming i 8 timer etter inntak av Norlevo.

Norlevo inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Bilkjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Norlevo antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Egenskaper

Navn: Norlevo 1,5mg tablett 1stk

Leverandør: Midsona Norge AS

Varenummer: 34489

ATC-kode: G03AD01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Tablett 1,5 mg levonorgestrel, laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat.

Handlekurv
NorLevo 1,5 mg nødprevensjon 1 stk
kr 199,00 ink. mva.
Skroll til toppen