Nicotinell 2 mg tyggegummi peppermynte 204 stk

Nicotinell tyggegummi 2mg peppermynte er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

kr 374,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 1.83

Produktinformasjon

Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

Nicotinell sugetabletter hjelper deg mot 5 abstinensproblemer når du skal slutte å røyke: røyksug, rastløshet, frustrasjon, irritasjon og uro.

 • Godt alternativ til tyggegummi
 • Frisk mintsmak
 • Inneholder 2 mg nikotin
 • Nicotinell produktene består av depotplastre, medisinsk tyggegummi og sugetabletter; røykeslutt hjelp; krever viljestyrke; inneholder nikotin; les pakningsvedlegget nøye.

Hvilken styrke er den rette?

Hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter per dag, vurdere Nicotinell 1mg sugetabletter; røyker du mer enn 20 sigaretter per dag bør du vurdere 2mg sugetabletter.

Hvordan bruke Nicotinell sugetabletter:

 1. Sug på tabletten til du kjenner en sterk smak av nikotin
 2. La så sugetabletten hvile mellom overleppe og tannkjøtt til smaken avtar
 3. Sug så på tabletten igjen
 4. Gjenta i rundt 30 minutter til sugetabletten har oppløst seg

Daglig dose og varighet:

Ta en sugetablett når du kjenner røykesug, vanligvis 8-12 sugetabletter per dag. Maks 15 per døgn ved bruk av 2 mg sugetabletter, og maks 30 per døgn ved bruk av 1 mg sugetabletter. Bruk i opp til 3 måneder for å bryte røykevanene og trapp deretter gradvis ned antaller sugetabletter per dag. Når den daglige dosen er 1-2 sugetabletter skal du slutte helt.

Bruk av Nicotinell sugetabletter i mer enn 6 måneder anbefales ikke, men i visse tilfeller kan det være nødvendig å bruke sugetablettbehandling i lengre tid for å unngå tilbakefall til røyking.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Les pakningsvedlegg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
2 mg tyggegummi: kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell depotplaster.
4 mg tyggegummi: brukes alene.

Bruk hos barn og ungdom

Nicotinell tyggegummi skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.

Dosering for voksne over 18 år:Behandling med kun Nicotinell tyggegummi

Velg styrken på tyggegummien utfra hvor nikotinavhengig du er. Dersom du røyker mer enn 20 sigaretter per dag eller anser deg for å være sterkt nikotinavhengig bør 4 mg benyttes. I øvrige tilfeller skal 2 mg benyttes. Ved behandlingsstart kan 1 tyggegummi tygges hver eller annenhver time. Normalt tas 8-12 tyggegummier per dag. Behandlingstiden er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Nikotindosen reduseres gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag. Lengre behandlingstid enn ett år anbefales ikke. Tyggegummien skal ikke svelges. Du må ikke røyke og bruke Nicotinell tyggegummi samtidig.

Slik tygges Nicotinell tyggegummi:Bruksanvisning:

Start behandlingen med Nicotinell den dagen du slutter å røyke. For å lykkes med denne behandlingen bør du slutte helt med å røyke.
Bruk én tyggegummi når trang til røyk oppstår; Ikke bruk mer enn én tyggegummi om gangen. Ikke bruk mer enn én tyggegummi per time.
 1. Tygg én tyggegummi langsomt til smaken blir sterk.
 2. La tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken har blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter til nikotinet er tygget ut.
Regelmessig bruk av Nicotinell tyggegummi i mer enn 1 år er vanligvis ikke anbefalt. I enkelte tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for å unngå tilbakefall til røyking. Tyggegummier som blir til overs bør spares, ettersom røyksug plutselig kan oppstå.
Røykereduksjon
Nicotinell tyggegummi brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene, og med formål om å begrense røykingen så mye som mulig. Om en reduksjon av antall sigaretter per dag ikke er oppnådd etter 6 uker bør profesjonell hjelp oppsøkes. Forsøk på å slutte å røyke bør settes i gang så snart røykeren kjenner seg klar, men ikke senere enn 6 måneder etter behandlingsstart. Om det ikke er mulig å gjøre et oppriktig forsøk på å slutte å røyke i løpet av 9 måneder etter behandlingsstart, bør profesjonell hjelp oppsøkes.

Behandling med Nicotinell tyggegummi i kombinasjon med Nicotinell depotplaster

Dersom du ikke har lyktes med behandling med kun Nicotinell tyggegummi eller du ønsker å redusere bruken av tyggegummi pga. lokale bivirkninger, kan du bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 2 mg tyggegummi.

MERK: Les pakningsvedlegget for Nicotinell depotplaster før bruk.

Innledende kombinasjonsbehandling:
Start behandlingen med ett plaster 21 mg/24 timer i kombinasjon med Nicotinell 2 mg tyggegummi. Bruk antall tyggegummier etter behov, i de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummier tilstrekkelig. Du bør ikke bruke mer enn 24 tyggegummier per dag. Vanligvis bør behandlingen vare i 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis.
Reduksjon av nikotindose:
Dette kan gjøres på to måter. Enten brukes plaster med lavere styrke, det vil si 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker i kombinasjon med den innledende dosen Nicotinell 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres antall 2 mg tyggegummi gradvis i inntil 12 måneder. Eventuelt kan bruk av plaster avbrytes og antall 2 mg tyggegummi reduseres gradvis i inntil 12 måneder.
Anbefalt dosering:
 

Periode

 

 

Plaster

 

 

2 mg tyggegummi

 

 

Innledende behandling

 

 

Første 6-12 uker

 

 

1 plaster
21 mg/24 timer

 

 

Ved behov, 5-6 tyggegummier per dag er anbefalt

 

 

Reduksjon av nikotindose – alternativ 1

 

 

Neste 3-6 uker

 

 

1 plaster
14 mg/24 timer

 

 

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

 

 

Påfølgende 3-6 uker

 

 

1 plaster
7 mg/24 timer

 

 

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

 

 

Inntil 12 måneder

 

 

 

 

Reduser gradvis antall tyggegummier

 

 

Reduksjon av nikotindose – alternativ 2

 

 

Inntil 12 måneder

 

 

 

 

Fortsett med gradvis reduksjon av antall tyggegummier

 

Dersom du tar for mye av Nicotinell

Hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller et barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for vurdering av risikoen og rådgivning.
Hvis du har brukt for mange nikotin tyggegummier kan du begynne å føle deg syk, svimmel og uvel. Stopp å bruke tyggegummien og kontakt helsepersonell umiddelbart. Generelle symptomer på overdosering av nikotin er svakhetsfølelse, blek hud, svetting, økt spyttproduksjon, halsbrannkvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller andre forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet, svimmelhet, skjelving og forvirring.
Ved større overdoser kan disse symptomene etterfølges av utmattelselavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, koma, pustevansker og anfall.
Barn er mer følsomme for nikotin (pga. lav kroppsvekt) og blir lettere forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn. Kontakt derfor lege umiddelbart ved mistanke om forgiftning hos et barn.

Dersom du har glemt å ta Nicotinell

Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nicotinell:

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dette gjelder også smaksstoffene som for eksempel lakris.

Snakk med lege før du bruker Nicotinell tyggegummi dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell tyggegummi.
Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning. Tygging av Nicotinell tyggegummi kan gjøre at fyllinger eller tannimplantater løsner.
Du skal ikke røyke når du bruker Nicotinell tyggegummi, siden nikotinkonsentrasjonen kan bli så høy at du føler deg dårlig.
Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Tyggegummien skal ikke svelges.

Barn og ungdom

Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.
Hvis det er mistanke om at barn er forgiftet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Det er viktig at Nicotinell tyggegummi alltid oppbevares utilgjengelig for barn.

Andre legemidler og Nicotinell

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Røykestopp kan endre effekten av andre legemidler du tar. Snakk med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.

Nicotinell sammen med mat og drikke

Syreholdige drikker som f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice påvirker opptaket av nikotin, og bør unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell tyggegummi fordi de kan påvirke absorpsjonen av nikotin.

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er gravid, bør du slutte å røyke uten å bruke Nicotinell tyggegummi. Dersom du ikke klarer dette, skal Nicotinell tyggegummi bare brukes etter råd fra helsepersonell for å hjelpe deg med å slutte å røyke.
Nikotin går lett over i morsmelk og det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Dersom du ammer, bør Nicotinell tyggegummi bare brukes etter råd fra helsepersonell.
Nicotinell tyggegummi med lakrissmak
Hvis du er gravid eller ammer og bruker Nicotinell tyggegummi etter råd fra helsepersonell, bør andre smaker enn lakrissmak brukes.

Kjøring og bruk av maskiner

Nicotinell tyggegummi antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Nicotinell tyggegummi frukt-, peppermynte- og lakrissmak inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium:

Dette legemiddel inneholder 0,2 g sorbitol i hver tyggegummi. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar eller mottar dette legemidlet.
Tyggegummien inneholder butylhydroksytoluen (E 321) som kan forårsake lokalirritasjon på slimhinner i munnen.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tyggegummi, og er så godt som “natriumfritt”.
Nicotinell tyggegummi med lakrissmak
Hvis du ikke tåler lakris, kan høy og langvarig bruk føre til høyt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme.

Egenskaper

Navn: Nicotinell 2mg tyggegummi peppermynte 204stk

Leverandør: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Varenummer: 8339

ATC-kode: N07BA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er: nikotin 2 mg. Hjelpestoffer er: tyggegummibase Dan Med, kalsiumkarbonat, sorbitol, vannfritt natrium karbonat, natriumhydrogenkarbonat, Amberlite, levomentol, glyserol, renset vann. Drasjering: xylitol, mannitol, gelatin, titandioksid (E171), kamubavoks. I tillegg inneholder: Med peppermyntesmak: acesulfamkalium, sakkarin, sakkarinnatrium, peppermynteolje, eukalyptusolje

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Nicotinell 2 mg tyggegummi peppermynte 204 stkNicotinell 2 mg tyggegummi peppermynte 204 stk
kr 374,00 ink. mva.
Skroll til toppen