Ferromax tab 65mg 100 ENPAC

kr 99,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 0.99

Jerntilskudd

Produktinformasjon

Ferromax er et reseptfritt legemiddel som inneholder jern. Kan brukes av voksne og barn over 12 år. Jern har en rekke funksjoner i kroppen, først og fremst fungerer den i hemoglobin som finnes i blod. Derfor brukes til å forebygge jernmangel (jernanemi).

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Anbefalt døgndose er 2–3 tabletter daglig, for eksempel 1 tablett om morgenen og 1–2 tabletter om kvelden. Tas utenom måltid.

Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd.

Dersom du tar for mye av Ferromax

Barn: En dose på 400 mg jern (6-7 tabletter Ferromax) er giftig for 2-3 åringer. Minste dødelige dose rapportert er 650 mg jern /10 tabletter Ferromax).
Behandling: Gi melk, egg og 1-2 teskjeer natron (natriumhydrogenkarbonat) utrørt i vann. Videre behandling på sykehus.
Symptomer: Tegn på jernforgiftning er bl.a. mavesmerter, oppkast og diaré. Det er viktig å være oppmerksom på at disse symptomene kan komme rett etter eller flere timer etter overdosen.
Dersom du har glemt å ta Ferromax

Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Ferromax

dersom du er allergisk overfor ferrosulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ferromax:

  • dersom du har forsnevringer i spiserøret
  • dersom du har vanskeligheter med å svelge. Kontakt lege så snart som mulig hvis du setter tabletten i halsen, fordi det kan oppstå sår og forsnevring i bronkiene (forgreningene i lungene) hvis tabletten havner i luftveiene. Symptomer på dette er vedvarende hosting, opphosting av blod og/eller tungpustethet, som kan dukke opp selv dager eller måneder etter at tabletten ble satt i halsen. Du må derfor raskt undersøkes for å sjekke at tabletten ikke har skadet luftveiene dine.
Andre legemidler og Ferromax

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ferromax kan nedsette effekten av visse legemidler som tyroksin, noen typer antibiotika (tetracyklin og kinoloner), penicillamin, metyldopa og levodopa. Syrenøytraliserende midler og tetracykliner (mot bakterieinfeksjon) nedsetter opptaket av jern. Interaksjonene kan i noen tilfeller unngås ved å ta midlene adskilt med 2-3 timers mellomrom.
Inntak av Ferromax sammen med mat og drikke

Ferromax vil gi best virkning hvis det tas utenom måltider. I tilfelle plagsomme bivirkninger kan preparatet tas til måltider.
Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes av gravide og ammende.
Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ferromax inneholder

Dette legemidlet inneholder sukrose (5,7 mg/tablett) og laktose (3,2 mg/tablett). Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder fargestoffer (E 124). Disse kan forårsake allergiske reaksjoner.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som «natriumfritt»,

Egenskaper

Navn: Ferromax 65mg jerntabletter 100stk

Leverandør: Evolan Pharma AB

Varenummer: 7588

ATC-kode: B03AA07

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Ferromax jerntabletter. Virkestoff: Ferrosulfat tilsvarende 65 mg Fe2 per tablett. Andre innholdsstoffer: Maisstivelse, maltodekstrin, kalsiumstearat, laktosemonohydrat, cellulosepulver, kopovidon, sukrose, makrogol 4000, talkum, natriumstivelsesglykolat, natriumlaurylsulfat, kalsiumkarbonat, povidon, magnesiumstearat, titandioksid, fargestoffer (E 124), teobrominolje, skjellakk.

Handlekurv
Ferromax tab 65mg 100 ENPAC
kr 99,90 ink. mva.
Skroll til toppen