Fenazon-Koffein Sterke tabletter 20 stk

Fenazon-Koffein er et reseptfritt legemiddel som inneholder en kombinasjon av to virkestoff, fenazon og koffein.

kr 54,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 
EAN: 7046265987550 SKU 598755 Kategorier , , Stikkord , , ,

Pris pr. stk: kr. 2.75

Produktinformasjon

Fenazon-Koffein er et reseptfritt legemiddel som inneholder en kombinasjon av to virkestoff, fenazon og koffein. Brukes av voksne og ungdom over 15 år. Brukes ved moderate smerter som f.eks. hodepine, tannverk eller menstruasjonssmerter. Inneholder koffein som har en oppkvikkende effekt.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 tablett inntil 3 ganger i døgnet. Tas sammen med drikke.

Dersom du tar for mye av Fenazon-Koffein Sterke

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kvalmebrekninger, oppkast, søvnighet, sirkulasjonsforstyrrelser med bl.a. hjertebank og økt åndedrett, opprømthet, kramper, besvimelse og nedsatt nyrefunksjon.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Fenazon-Koffein Sterke

 • dersom du er allergisk overfor fenazon eller koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har sår eller blødning i mage-tarm-kanalen.
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har økt mengde porfyriner i kroppen (akutt intermitterende porfyri).
 • dersom du samtidig behandles med ketorolak (et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel).

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fenazon-Koffein:

 • hvis du har hatt magesår, hvis du er plaget med for mye magesyre eller har andre plager i mage-tarm-kanalen,
 • hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon,
 • hvis du har høyt blodtrykk eller hjertesykdom,
 • dersom du mangler et enzym som finnes i røde blodceller, glukose 6-fosfat dehydrogenase (mangel kan føre til blodmangel (hemolytisk anemi)).
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Fenazon-Koffein Sterke med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Fenazon-Koffein Sterke bør du kontakte lege.
Langvarig bruk medfører risiko for allergiske reaksjoner og bivirkninger som påvirker mage-tarm-kanalen og nyrene.
Langtidsbruk av store doser kan medføre risiko for nyrekomplikasjoner.
Hos eldre pasienter kan utskillelsen av fenazon skje vesentlig langsommere enn hos yngre.

Barn og ungdom

Fenazon-Koffein Sterke skal ikke brukes av barn under 15 år med mindre legen har bestemt det.

Andre legemidler og Fenazon-Koffein Sterke

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Begge de to virkestoffene i Fenazon-Koffein Sterke kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler.

 • Ketorolak (et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel) skal ikke brukes sammen med Fenazon-Koffein Sterke. Samtidig bruk av disse to legemidlene øker risikoen for mage-tarm-bivirkninger.
 • Virkningen av warfarin (middel mot blodpropp) nedsettes.
 • Koffein kan redusere effekten av disulfiram (brukt ved alkoholisme), noe som kan vanskeliggjøre avvenningen fra alkohol.
 • Samtidig bruk av cimetidin (hemmer av syreproduksjonen) kan vanskeliggjøre avvenning fra alkohol.
 • Samtidig bruk av diazepam (benzodiazepin) og Fenazon-Koffein Sterke kan gi redusert effekt av diazepam.
 • Fenytoin gir økt nedbrytning av koffein.
 • Samtidig bruk av p-piller hemmer nedbrytningen og øker virketiden av koffein.
 • Samtidig bruk av en type antibiotika (kinoloner, inkludert ciprofloksacin,og enoksacin) gir økt risiko for påvirkning av sentralnervesystemet.

Graviditet, amming og fertilitet

Skal ikke brukes av gravide og ammende.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Egenskaper

Navn: Fenazon-Koffein Sterke tabletter 20stk

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 598755

ATC-kode: N02BB51

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

fenazon 1g og koffein 100 mg, maisstivelse, polyvidon, makrogol, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og silika.

Handlekurv
Fenazon-Koffein Sterke tabletter 20 stkFenazon-Koffein Sterke tabletter 20 stk
kr 54,00 ink. mva.
Skroll til toppen