Nycoplus Ferro-Ret detab 100mg 100 STK

Nycoplus Ferro-Ret er et reseptfritt legemiddel som inneholder jern og brukes av voksne og barn over 12 år.

kr 79,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 0.79

Produktinformasjon

Nycoplus Ferro-Ret er et reseptfritt legemiddel som inneholder jern og brukes av voksne og barn over 12 år. Depottablett frigir legemidlet over tid i kroppen og minsker risiko for bivirkninger.

Inneholder ikke gelatin, gluten og sitrus. Egnet for vegetarianere.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Du må være over 18 år for kjøp. Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering voksne og barn over 12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld, eller etter legens anvisning. Depottablettene skal svelges hele sammen med et 1/2 glass vann.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nycoplus Ferro-Retard dersom:

 • du er allergisk overfor jernsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • du lider av en sykdom som medfører opphopning av jern i kroppen (hemokromatose eller hemosiderose).

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nycoplus Ferro-Retard dersom:

 • du får gjentatte blodoverføringer eller jern rett i blodbanen (i form av injeksjon eller infusjon),
 • du lider av anemi (blodmangel) som ikke skyldes jernmangel,
 • du lider av en hudsykdom kjennetegnet av hudblemmer på områder som utsettes for lys (porfyria cutanea tarda),
 • du har innsnevringer av spiserøret og/eller hindringer i mage-tarm-kanalen,
 • du har en form for betennelsestilstand eller sår i mage-tarmkanalen (f.eks. enteritt, kolitt, divertikulittulcerøs kolitt eller magesår), da disse tilstandene kan forverres ved bruk av jerntilskudd som tas via munnen.
På grunn av risikoen for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal tablettene ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hele med vann. Dersom du ikke greier å følge disse instruksjonene eller har problemer med å svelge, ta kontakt med legen din.
Informer legen din før du bruker Nycoplus Ferro-Retard dersom du har vanskeligheter med å svelge. Kontakt lege så snart som mulig hvis du setter tabletten i halsen, fordi det kan oppstå sår og forsnevring i bronkiene (forgreningene i lungene) hvis tabletten havner i luftveiene. Symptomer på dette er vedvarende hosting, opphosting av blod og/eller tungpustethet, som kan dukke opp selv dager eller måneder etter at tabletten ble satt i halsen. Du må derfor raskt undersøkes for å sjekke at tabletten ikke har skadet luftveiene dine.

Andre legemidler og Nycoplus Ferro-Retard

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Jern kan påvirke effekten av visse legemidler, og enkelte legemidler kan hemme opptaket av jern i kroppen. Dette kan i noen tilfeller unngås ved at legemidlene tas med 2-3 timers mellomrom. Dette gjelder følgende legemidler:

 • syrenøytraliserende midler (antacida),
 • tyroksin, et legemiddel mot lavt stoffskifte,
 • visse typer antibiotika (tetrasykliner og kinoloner),
 • penicillamin, et legemiddel som brukes til å behandle forgiftning med tungmetaller,
 • metyldopa, et legemiddel mot høyt blodtrykk,
 • levodopa, et legemiddel som brukes for å behandle Parkinsons sykdom eller syndrom.

Rådfør deg med lege før du bruker Nycoplus Ferro-Retard dersom du bruker ett av følgende legemidler:

 • acetohydroksamsyre, brukes til å behandle urinveisinfeksjoner,
 • dimerkaprol. Behandling av jernmangel bør utsettes til det har gått minst 24 timer etter at behandlingen med dimerkaprol er avsluttet,
 • bisfosfonater, legemidler som brukes til behandling av bl.a. osteoporose.

Inntak av Nycoplus Ferro-Retard sammen med mat og drikke

Bivirkninger fra mage og tarm kan reduseres ved å ta dette legemidlet sammen med mat.
Noen typer mat og drikke kan gi redusert opptak av jern (f.eks. melk og melkeprodukter, kaffe, te, egg, og produkter som inneholder fullkorn).

Graviditet og amming

Kan brukes av gravide og ammende.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nycoplus Ferro-Retard har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og betjene maskiner.

Nycoplus Ferro-Retard inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Egenskaper

Navn: Nycoplus Ferro-Retard 100mg depottabletter 100stk

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 595520

ATC-kode: B03AA07

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er jern(II)sulfat 300 mg tilsvarende 100 mg Fe . Hjelpestoffer er laktose, fumarsyre, glycerolester, magnesiumstearat (E 572), jernoksid (E 172), hydroksypropylmetylcellulose (E 464), metylcellulose (E 461), makrogol 6000, titandioksid (E 171), fast parafin.

Handlekurv
Nycoplus Ferro-Ret detab 100mg 100 STK
kr 79,00 ink. mva.
Skroll til toppen