Nicotinell Tyggegummi 2mg icemint 24 stk.

Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

kr 49,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 2.04

Produktinformasjon

Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

Nicotinell tyggegummi hjelper deg mot 5 abstinensproblemer når du skal slutte å røyke: røyksug, rastløshet, frustrasjon, irritasjon og uro.

Hvorfor Nicotinell tyggegummi:

 • Frisk mintsmak
 • Tilgjengelig i mange andre smaker (tropisk frukt, lakris, icemint, peppermynte)
 • Gir 2-4 mg nikotin
 • Kan kombineres med Nicotinell depotplastre. Nicotinell produktene består av depotplastre, medisinsk tyggegummi og sugetabletter

Les pakningsvedlegget nøye.

Hvilken styrke er den rette?

Hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter per dag, vurdere Nicotinell 2mg tyggegummi; røyker du mer enn 20 sigaretter per dag bør du vurdere 4mg tyggegummi.

Hvordan bruke Nicotinell tyggegummi:

 1. Tygg til du kjenner en sterk smak av nikotin
 2. La tyggegummien hvile mellom kinn og tannkjøtt til smaken avtar
 3. Tygg igjen
 4. Gjenta denn tyggerutinen i rundt 30 minutter

Daglig dose og varighet:

Ta en tyggegummi når du kjenner røykesug, vanligvis 8-12 tyggegummier per dag. Maks 25 per døgn ved bruk av 2 mg tyggegummi, og maks 15 per døgn ved bruk av 4 mg tyggegummi.

Behandlingen er individuell, men bør vanligvis pågå i minst 3 måneder for å bryte røykevanene. Deretter reduseres dosen gradvis. Når den daglige dosen ligger på 1-2 tyggegummier skal du slutte helt. Regelmessig bruk av Nicotinell tyggegummi i mer enn 1 år anbefales vanligvis ikke, men i visse tilfeller kan det være nødvendig med lengre behandling for å unngå tilbakefall.

Kombinatsjonbehandling:

 • Start behandlingen med Nicotinell 21mg /24 t depotplastre i kombinasjon med 2 mg tyggegummi*
 • Du bør bruke minst 4 og maks 24 stk 2 mg tyggegummi per dag. For de fleste er 5-6 tyggegummi per dag nok. Normalt pågår behandlingen i 6-12 uker, og deretter reduseres nikotindosen gradvis.
 • Reduksjon kan gjøres på to måter. Enten kan du bruke depotplastre med mindre styrke, for eksempel 14 mg /24 timer i 3-6 uker, deretter 7mg/24 timer depotplastre i 3-6 uker, sammen med opprinnelig dose av 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres også antall tyggegummi gradvis i opp til 12 måneder.
 • Alternativt kan du slutte med depotplastre og gradvis redusere bruk av tyggegummi i inntil 9 måneder.

*Avhengig av hvor mye du røykte fra begynnelsen

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Les pakningsvedlegg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Styrken velges ut fra hvor nikotinavhengig du er. Du bør bruke 4 mg Nicotinell medisinsk tyggegummi, Icemint dersom:

 • du er en røyker med sterk nikotinavhengighet.
 • du tidligere ikke har lyktes i å slutte med å røyke etter å ha brukt tyggegummien med 2 mg.
I øvrige tilfeller skal Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, Icemint benyttes.
Velg best mulig styrke ut fra denne tabellen:
Dersom du opplever bivirkninger ved bruk av høy dose (4 mg), bør du vurdere en lavere dose (2 mg). For å unngå ubehag (f.eks. hikke eller halsbrann) er det viktig at tyggegummien tygges på riktig måte:
Bruksanvisning:
Tyggegummien skal ikke svelges.

 1. Tygg én tyggegummi sakte til smaken blir sterk.
 2. La deretter tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken er blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter.
Unngå å drikke kaffe, syre- eller sukkerholdig drikke i 15 minutter før du tar en Nicotinell IceMint tyggegummi, da disse kan redusere opptaket av nikotin i kroppen. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.

Dosering for voksne over 18 år

Tygg en tyggegummi når du kjenner trang til å røyke.
Ved behandlingsstart kan vanligvis 1 tyggegummi tygges hver- eller annenhver time. Normalt er 8-12 tyggegummier per dag tilstrekkelig uavhengig av styrke. Ikke overstig en døgndose på 24 tyggegummier av 2 mg styrken, eller 15 tyggegummier av 4 mg styrken. Ta ikke mer enn 1 tyggegummi per time.
Røykeavvenning
Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal man gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag.
Nicotinell IceMint tyggegummi bør ikke brukes i mer enn 12 måneder uten kontakt med helsepersonell.
Rådgivning kan øke sjansene for å lykkes med røykeavvenning.
Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicotinell IceMint mellom røykeperioder for å forlenge røykefrie intervaller. Dersom man ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell rådgivning. Så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen, bør du forsøke å slutte å røyke. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, bør man søke profesjonell hjelp.
Rådgivning kan øke sjansene for å lykkes med røykeavvenning.

Dersom du tar for mye av Nicotinell IceMint

Dersom man tar for mange tyggegummier kan man få de samme symptomene som når man røyker for mye.
Symptomer på overdose av nikotin er blant annet svakhetsfølelse, blek hud, svetting, økt spyttsekresjon, brennende følelse i svelg, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet, svimmelhet, skjelving og forvirring.
Ved større overdose kan disse symptomene etterfølges av utmattethetlavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, koma, pustevansker og anfall.
Stans bruken av tyggegummien og kontakt lege eller sykehus øyeblikkelig for risikovurdering og råd hvis du har tatt for mye legemiddel, eller hvis et barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
Kontakt lege umiddelbart ved mistanke om at et barn har blitt forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig og muligens livstruende for barn. Dette kan føre til alvorlige symptomer eller død.

Dersom du har glemt å ta Nicotinell IceMint

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet, spør legen eller på apoteket.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nicotinell IceMint

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ikke røyker.

Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell IceMint dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell.
Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning. Tygging av Nicotinell IceMint kan gjøre at fyllinger eller tannimplantater løsner.
Når du bruker Nicotinell IceMint skal du ikke røyke, da det kan føre til at nikotinkonsentrasjonen blir så høy at du føler deg dårlig.

Barn og ungdom

Nicotinell bør ikke brukes av ungdom i alderen 12-17 år uten resept fra helsepersonell. Dosen for voksne kan føre til alvorlig forgiftning eller til og med være dødelig for små barn. Det er derfor viktig at du oppbevarer Nicotinell IceMint utilgjengelig for barn til enhver tid. Nicotinell IceMint skal ikke brukes av barn under 12 år.

Andre legemidler og Nicotinell IceMint

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Det er ingen informasjon tilgjengelig om påvirkninger mellom Nicotinell IceMint og andre legemidler. Effekten av enkelte legemidler kan imidlertid påvirkes hvis du slutter å røyke. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder

 • teofyllin (en medisin som brukes ved behandling av astma),
 • takrin (en medisin som brukes ved behandling av Alzheimers demens),
 • olanzapin eller klozapin (for behandling av schizofreni).

Nicotinell IceMint sammen med mat og drikke

Kaffe, syreholdige drikker og mineralvann kan redusere opptaket av nikotin og bør derfor unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell IceMint. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er svært viktig at du slutter å røyke når du er gravid fordi det kan føre til redusert vekst hos barnet ditt. Det kan også føre til for tidlig (prematur) fødsel eller til og med dødfødsel. Det beste er om du kan slutte å røyke uten bruk av nikotinholdige legemidler. Klarer du ikke dette, bør du kun bruke Nicotinell IceMint etter råd fra helsepersonell.
Amming
Nicotinell IceMint bør unngås når du ammer fordi nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Dersom helsepersonell har anbefalt bruk av Nicotinell IceMint når du ammer, bør tyggegummien tas like etter amming, og ikke i løpet av de to siste timene før amming.
Fertilitet
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.

Kjøring og bruk av maskiner

Nicotinell IceMint antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner så lenge det brukes i henhold til doseringsanbefalingene. Vær oppmerksom på at røykeavvenning kan medføre endret atferd.

Nicotinell IceMint inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium.

Nicotinell medisinsk tyggegummi IceMint inneholder sorbitol. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar eller mottar dette legemidlet.
Hver tyggegummi inneholder 0,1 g sorbitol som omdannes til 0,02 g fruktose. Kaloriinnholdet i en tyggegummi er 1,2 kcal.
Tyggegummien inneholder butylhydroksytoluen (E321) som kan forårsake lokalirritasjon på slimhinner i munnen.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per tyggegummi, og er så godt som «natriumfritt».

Egenskaper

Navn: Nicotinell 2mg tyggegummi icemint 24stk

Leverandør: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Varenummer: 81613

ATC-kode: N07BA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er: nikotin 2 mg. Hjelpestoffer er: Tyggegummibase (inneholder butylhydroksytoluen (E321)), acesulfamkalium (E950), polakrilin, kalsiumkarbonat (E170), glyserol (E422), levomentol, naturlig mintsmakstilsetning, mint millicaps, sukralose, natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, sorbitol (E420), xylitol, mannitol (E421), gelatin, titandioksid (E171), karnaubavoks og talkum.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Nicotinell Tyggegummi 2mg icemint 24 stk.Nicotinell Tyggegummi 2mg icemint 24 stk.
kr 49,00 ink. mva.
Skroll til toppen