Livostin 0,5 mg/ml øyedråper 4 ml

Livostin øyedråper er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet levokabastin og brukes hos voksne og barn over 6 år.

kr 129,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 
EAN: 7046260142909 SKU 14290 Kategorier , , , Stikkord , ,

Pris pr. ml: kr. 32.48

Produktinformasjon

Livostin øyedråper er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet levokabastin og brukes hos voksne og barn over 6 år. Livostin øyedråper starter å virke innen 15 minutter og gir langvarig lindring (flere timer) mot dine allergiske øyeplager (feks. pollenallergi).

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering:  1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Ved behov kan du øke dosen inntil 4 ganger daglig. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring. Hvis du ikke får lindring av øyedråpene i løpet av et par dagers behandling, må lege kontaktes.

Bruksanvisning:

  1. Ryst flasken og ta av beskyttelseshetten.
  2. Bøy hodet bakover.
  3. Klem på flasken og legg forsiktig 1 dråpe i den innerste øyekroken. Dra det nedre øyelokket nedover mens hodet fortsatt holdes bakoverbøyd. Nå vil du automatisk blunke, slik at dråpen fordeles over hele øyet.
  4. Gjenta med det andre øyet.
Unngå at flasken kommer i direkte kontakt med øynene for å hindre at innholdet blir forurenset.

Dersom du tar for mye av Livostin

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Livostin

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandling med vanlig dose som angitt i pakningsvedlegget eller forskrevet av legen din.

Dersom du avbryter behandlingen med Livostin

Allergiplagene dine kan komme tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Livostin dersom:

  • du er allergisk overfor levokabastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • du har plager i bare ett øye. Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.

Snakk med lege eller apotek før du bruker Livostin øyedråper:

  • ved behandling av barn under 6 år. Barn under 6 år bør bare behandles i samråd med lege.
  • hvis du bruker myke kontaktlinser. Innholdsstoffer i øyedråpene kan forårsake irritasjon. Øyedråpene bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser, da konserveringsmidlet benzalkonklorid kan misfarge disse. Myke kontaktlinser bør fjernes før påføring, og påsettes igjen etter minimum 15 minutter.

Andre legemidler og Livostin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at Livostin øyedråper påvirker eller kan påvirkes av andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Livostin øyedråper under graviditet og amming. Livostin øyedråper går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Livostin øyedråper under graviditet og amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Livostin øyedråper gir ikke tretthet eller redusert oppmerksomhet. Bivirkninger som kan påvirke synet (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger) er rapportert. Forsiktighet bør derfor utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner etter påføring av Livostin øyedråper.
Livostin øyedråper inneholder propylenglykol, fosfater og benzalkoniumklorid.
Dette legemidlet inneholder ca. 1,5 mg propylenglykol i hver dråpe. Dette tilsvarer 50 mg /ml.
Dette legemidlet inneholder ca. 0,28 mg fosfater i hver dråpe. Dette tilsvarer 9,50 ml / ml. Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.
Livostin øyedråper inneholder ca. 4,5 mikrogram benzalkoniumklorid i hver dråpe. Dette tilsvarer 0,15 mg / ml. Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

Egenskaper

Navn: Livostin 0,5mg/ml øyedråper 4ml

Leverandør: J&J Consumer, a div of Janssen-Cilag AS

Varenummer: 14290

ATC-kode: S01GX02

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er levokabastin. 1 ml øyedråper inneholder 0,5 mg levokabastin. En dråpe inneholder cirka 15 mikrogram levokabastin. Hjelpestoffer er propylenglykol, dinatriumfosfat vannfritt, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg (konserveringsmiddel), natriumedetat 0,15 mg, sterilt vann til 1 ml, pH 6-8.

Handlekurv
Livostin 0,5 mg/ml øyedråper 4 mlLivostin 0,5 mg/ml øyedråper 4 ml
kr 129,00 ink. mva.
Skroll til toppen