Rosazol krem 1% 25 G

kr 249,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. g: kr. 9.99

Krem til bruk på lette former for rosacea etter stilt diagnose av lege

Produktinformasjon

Rosazol er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet metronidazol og brukes av voksne. Skal kun brukes etter stilt diagnose av lege.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff per kjøp er tillatt.

Anbefalt bruk

Dosering: Rosazol påføres i tynt lag to ganger daglig(morgen og kveld) Behandlingsperioden er vanligvis tre til fire måneder.

Områdene som skal behandles vaskes med en mild såpe før påføring.

Du kan bruke kosmetikk som ikke tilstopper porene eller virker sammentrekkende på huden etter påsmøring av Rosazol.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Rosazol

  • dersom du er allergisk overfor metronidazol eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor noen av innholdsstoffene.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Rosazol.

  • Kremen bør ikke komme i kontakt med øynene eller slimhinner.
  • Bruk under graviditet bør unngås.
  • Du bør unngå å utsette deg for UV-stråling (soling, solarium og UV-lampe) under behandling med Rosazol.
  • Dersom du har erfart eller viser tegn til blodsykdommer (bloddyskrasier).
Andre legemidler og Rosazol

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er liten sannsynlighet for at Rosazol reagerer med legemidler som gis systemisk (i form av tabletter eller sprøyter), ettersom absorpsjonen av metronidazol ved lokal anvendelse på huden er lav. Disulfiram-lignende reaksjoner er imidlertid rapportert hos et fåtall pasienter som har brukt metronidazolkrem samtidig med alkohol.
Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Rosazol inneholder cetostearylalkohol inkludert cetylalkohol

Cetostearylalkohol inkludert cetylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Rosazol inneholder natriumlaurylsulfat.
Dette legemidlet inneholder 200 mg natriumlaurylsulfat i hver 25 g tube. Dette tilsvarer 8 mg i hvert gram krem. Natriumlaurylsulfat kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. stikkende eller brennende følelse) eller forsterke hudreaksjoner forårsaket av andre produkter ved påføring på samme område.

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer. Apoteket kan nås på telefon: 56 33 88 80.

Egenskaper

Navn: Rosazol 1% krem 25g

Leverandør: Teva Norway AS

Varenummer: 572853

ATC-kode: D06BX01

Ingredienser

Virkestoff er metronidazol. 1 g krem inneholder 10 mg metronidazol. Andre innholdsstoffer er melkesyre, natriumlaurylsulfat, cetylalkohol, cetylan og renset vann.

Handlekurv
Rosazol krem 1% 25 G
kr 249,90 ink. mva.
Skroll til toppen