Nasacort nesespray 55mcg/dose 30 DOSER

kr 165,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris per dose: kr. 5.53

Nesespray mot allergiske plager

Produktinformasjon

Nasacort nesespray er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet triamcinolonacetonid og brukes av voksne over 18 år.  Brukes til behandling av sesongbetonte allergiske plager i nesen forårsaket av f.eks pollen. Virker ved å dempe betennelser og allergiske reaksjoner. Nesesprayens effekt inntreffer hos noen med en gang, mens andre opplever virkningen etter 3-4 dager. Nesesprayen er uten lukt.

Skal kun brukes i nesen.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 2 doser daglig i hvert nesebor 1 gang daglig. Reduseres til 1 dose i hvert nesebor 1 gang daglig når symptomene er under kontroll.

Legemidlet virker bare når det tas regelmessig. Det kan ta tre til fire dager før du merker lindring av plagene. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres etter 2 ukers behandling.
Nasacort skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten samråd med lege. Har du behov for å bruke Nasacort lengre må du avtale dette med legen din.

Bruksanvisning

Puss nesen før Nasacort tas i bruk, for å rense neseborene.
1. Gjør klar flasken

 • Ta av beskyttelseshetten ved å dra oppover
 • Ryst flasken forsiktig før bruk.
2. Hvis du bruker sprayen for første gang

 • Hold flasken loddrett
 • Pek sprayen bort fra deg når du gjør dette
 • Fyll pumpen ved å trykke ned spraydysen. Dette kalles aktivering.
 • Trykk ned og slipp fem ganger
 • Gjør dette inntil du får en fin spraydusj
 • Sprayen er så klar til bruk.
3. Bruk sprayen

 • Lukk det ene neseboret med en finger.
 • Hold flasken rett og plasser spraydysen i det andre neseboret, så langt opp i nesen som mulig uten ubehag. Pust forsiktig inn gjennom nesen med lukket munn samtidig som du presser spraydysen ned slik at en spraydose avgis.
4. Pust ut gjennom munnen.
5. Gjenta punkt 3. og 4. hvis du skal gi en ny dose i det samme neseboret og i det andre neseboret.
6. Etter bruk av spray

 • For å holde spraydysen ren, tørk den med et papir eller lommetørkle etter hver bruk.
 • Sett på beskyttelseshetten.

Hvis nesesprayen ikke er benyttet på 2 uker:

 • For å fylle pumpen må den aktiveres igjen.
 • Pek spraydysen vekk fra deg mens du gjør dette.
 • For å aktivere sprayes den første spraydosen ut i luften før bruk.
 • Ryst alltid flasken forsiktig før hver bruk.

Rengjøring av sprayen

Hvis spraypumpen ikke virker kan den være blokkert. Prøv aldri å åpne eller gjøre sprayhullet større med en nål eller annen skarp gjenstand da dette vil ødelegge spraymekanismen.
Nesesprayen bør rengjøres minst én gang i uken eller oftere hvis den blir blokkert.
Instruksjoner for rengjøring av sprayen

 1. Ta av beskyttelseshetten.
 2. Ta forsiktig av spraydysen.
 3. Spraydysen og beskyttelseshetten holdes under varmt vann i noen minutter.
 4. Skyll i rennende, kaldt springvann.
 5. Ryst av vannet.
 6. La delene lufttørke.
 7. Sett spraydysen på pumpeflasken.
 8. Klargjør flasken ved å pumpe de første spraydosene i luften til en fin spraydusj dannes.
 9. Bruk pumpeflasken som normalt.
Dersom du tar for mye av Nasacort

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdose vil trolig ikke gi problemer, men du kan få ubehag i mage/tarm dersom du svelger hele innholdet i flasken.
Dersom du har glemt å ta Nasacort

Har du har glemt å bruke Nasacort skal du bruke den så fort du husker det. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Nasacort

Dersom du slutter å bruke dette legemidlet kan symptomene komme tilbake i løpet av noen dager.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nasacort

 • dersom du er allergisk overfor triamcinolonacetonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon overfor Nasacort kan være utslett (elveblest), kløe, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Nasacort dersom:

 • du har en ubehandlet infeksjon i nese eller hals. Dersom du får en soppinfeksjon mens du bruker Nasacort skal du slutte å bruke sprayen til infeksjonen har blitt behandlet.
 • du har nylig hatt en neseoperasjon eller har hatt en skade eller sår i nesen.
 • du blir overført fra steroidinjeksjoner eller tabletter til Nasacort spray
 • du har hatt glaukom (grønn stær) eller katarakt (grå stær)
 • Konserveringsmiddelet (benzalkoniumklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon (vedvarende slimhinneødem i nesen) bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmidler velges. Dersom det ikke finnes legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen, bør en annen legemiddelform velges.
Dersom du er usikker på om noe av det som står over gjelder for deg, rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.

Operasjoner eller stressende perioder

Av medisinske årsaker kan legen din råde deg til å ta en høyere enn normal dose av dette legemidlet. Hvis dosen økes, fortell legen din at du skal ha en operasjon eller føler deg uvel. Dette er fordi en høyere enn normal dose kan redusere kroppens evne til å heles eller takle stress. Dersom dette skjer er det mulig legen din bestemmer at du trenger videre behandling med andre legemidler for å hjelpe.
Andre legemidler og Nasacort

 • Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er fordi Nasacort kan påvirke andre legemidlers effekt.
 • Enkelte legemidler kan øke effekten av Nasacort og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV som inneholder ritonavir og kobicistat).
Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nasacort har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nasacort inneholder benzalkoniumklorid

Dette legemidlet inneholder 15 mikrogram benzalkoniumklorid i hver dose. Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk.

Egenskaper

Navn: Nasacort 55mcg/dose nesespray 6,5ml

Leverandør: Sanofi-aventis Norge AS

Varenummer: 389040

ATC-kode: R01AD11

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, vannfri glukose, benzalkonklorid 15 mcg/dose, dinatriumedeteat 50 mcg/dose, renset vann og saltsyre/natriumhydroksid

Handlekurv
Nasacort nesespray 55mcg/dose 30 DOSER
kr 165,90 ink. mva.
Skroll til toppen