Ibux 20 mg/ml mikstur jordbær 100 ml

Ibux mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder ibuprofen. Har smertestillende og betennelsesdempende effekt

kr 86,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. g: kr. 0.86

Produktinformasjon

Ibux mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder ibuprofen. Har smertestillende og betennelsesdempende effekt. Med god smak av jordbær.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme varenummer per kjøp er tillatt.

Anbefalt bruk

Dosering barn 1–6 år (10–20 kg): 5 ml inntil 4 ganger i døgnet. Bruk ikke mer enn 20 ml (400 mg) i løpet av 24 timer.

Dosering barn 6–9 år (20–29 kg): 10 ml inntil 3 ganger i døgnet. Bruk ikke mer enn 30 ml (600 mg) i løpet av 24 timer.

Dosering barn 9–12 år (29–40 kg): 10–15 ml inntil 3 ganger i døgnet. Bruk ikke mer enn 45 ml (900 mg) i løpet av 24 timer.

Miksturen skal svelges. Kun til korttidsbruk. Du eller barnet ditt bør bruke lavest mulig dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å lindre symptomene dine. Hvis du eller barnet ditt har en infeksjon må du kontakte lege umiddelbart dersom symptomer (slik som feber og smerter) vedvarer eller forverres (se avsnitt 2).
 

ADVARSEL: ANGITT DOSERING SKAL IKKE OVERSKRIDES

 

 

Dersom du tar for mye av Ibux 20 mg/ml

Kontakt alltid en lege eller nærmeste sykehus for vurdering av risiko og for å få råd om hva du skal gjøre dersom du eller barnet ditt har tatt mer Ibux 20 mg/ml mikstur enn oppgitt dose (en overdose). Ta gjerne flasken med deg hvis du kan.
Symptomer kan inkludere kvalme, magesmerter, oppkast (kan ha spor av blod), hodepine, øresus, forvirring og urolige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert om søvnighet, brystsmerter, hjertebank, tap av bevissthet, kramper (hovedsakelig hos barn), svakhet og svimmelhet, blod i urinen, frysninger og pustevansker.

Dersom du har glemt å ta Ibux 20 mg/ml

Dersom du glemmer å gi eller ta en dose, gi/ta den så fort du husker det, med mindre det snart er tid for neste dose. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Ibux 20 mg/ml

 • dersom du/barnet ditt er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du/barnet ditt har fått et astmaanfall, rennende nese, hudreaksjon (f.eks. rød hud, elveblest) ved inntak av smertestillende legemidler som acetylsalisylsyre eller andre ikke- steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
 • dersom du/barnet ditt har (eller har hatt to eller flere episoder med) magesår, perforering eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du/barnet ditt har alvorlig nyre-, hjerte- eller leversykdom.
 • dersom du/barnet ditt er dehydrert, ettersom det kan føre til nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du er gravid i de siste 3 måneder før fødselen.
 • til barn under 10 kg (1 år).
 • dersom du/barnet ditt har en arvelig intoleranse overfor noen sukkertyper.
Snakk med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom noen av disse punktene gjelder deg/barnet ditt.
Betennelsesdempende/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk legemidlet over lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.

Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux 20 mg/ml dersom du/barnet ditt:

 • har hjerteproblemer inkludert hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller om du har hatt hjerteinfarkt, har gjennomgått hjertekirurgi («bypass»-operasjon), har perifer arteriesykdom (dårlig sirkulasjon i ben og føtter på grunn av trange eller tette blodårer) eller har hatt slag (inkludert drypp, transitorisk iskemisk anfall (TIA)).
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, hjertesykdom eller slag i familien, eller dersom du røyker.
 • har nyre-, lever- eller tarmproblemer.
 • har lupus (SLE) eller en bindevevssykdom.
 • har en kronisk betennelsessykdom i tarmen, slik som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • har astma eller en allergisk lidelse som påvirker lungene.
 • har vannkopper (bruk av dette legemidlet anbefales å unngå under vannkopper).
 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» under.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibux 20 mg/ml mikstur behandling. Avslutt behandlingen med Ibux 20 mg/ml mikstur og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Infeksjoner
Ibux 20 mg/ml kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Ibux 20 mg/ml kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper. Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssymptomene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.

Andre legemidler og Ibux 20 mg/ml

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Ibux 20 mg/ml kan påvirke eller bli påvirket av visse legemidler, for eksempel:

 • vanndrivende legemidler
 • antikoagulerende legemidler (blodfortynnende/forebygger blodpropp, f.eks. acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin)
 • legemidler som senker høyt blodtrykk
 • mifepriston (brukes for å fremkalle abort)
 • litium eller selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIs, f.eks. fluoksetin – brukes til å behandle stemningslidelser)
 • metotreksat (brukes til å behandle revmatoid artritt, psoriasis og noen typer kreft)
 • zidovudin (brukes til å behandle hiv)
 • kortikosteroider (betennelsesdempende legemidler, slik som prednison)
 • hjerteglykosider (legemidler som brukes til å behandle hjerteproblemer, slik som digoksin)
 • ciklosporin eller takrolimus (brukes til å undertrykke kroppens immunsystem)
 • kinolonantibiotika (brukes til å behandle en rekke infeksjoner, f.eks. ciprofloksacin)
 • andre legemidler som inneholder ibuprofen eller andre NSAIDs, inkludert dem som du kan kjøpe reseptfritt.
Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibux 20 mg/ml. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller apotek før du bruker Ibux 20 mg/ml sammen med andre legemidler.
Generell informasjon som er relevant for virkestoffet ibuprofen:

Inntak av Ibux 20 mg/ml sammen med mat, drikke og alkohol

Du bør helst unngå inntak av alkohol når du bruker ibuprofen, da det kan øke risikoen for å få bivirkninger, særlig bivirkninger som påvirker mage/tarm-systemet og sentralnervesystemet.

Graviditet og amming

Ibuprofen skal IKKE brukes i de siste 3 måneder av graviditeten, da det kan skade det ufødte barnet. Rådfør deg med lege før bruk dersom du er gravid, da dette legemidlet kun skal brukes i samråd med lege de første 6 måneder av graviditeten.
Kun små mengder av ibuprofen og dets nedbrytningsprodukter skilles ut i morsmelk. Ingen skadelige effekter på spedbarn som ammes er kjent, og det er vanligvis ikke nødvendig å avbryte amming ved bruk av ibuprofen i kortere perioder og ved anbefalte doser.
Ibuprofen tilhører en gruppe legemidler (NSAIDs) som kan svekke fertiliteten hos kvinner. Denne effekten oppheves når du slutter å bruke legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Ibuprofen kan forårsake søvnighet og svimmelhet. Forsikre deg om at du er årvåken og din reaksjonsevne er normal før du kjører bil, bruker maskiner eller utfører risikofylt arbeide.

Ibux 20 mg/ml inneholder maltitol (E965), natriummetylhydroksybenzoat (E219), natriumpropylhydroksybenzoat (E217) og propylenglykol:

 • Maltitol kan ha en mild lakserende (avførende) effekt. Energimengde 2,3 kcal/g maltitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 • Natriummetylhydroksybenzoat (E219) og natriumpropylhydroksybenzoat (E217) kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
 • Dette legemidlet inneholder 5,2 mg propylenglykol i hver 5 ml. Dette tilsvarer 0,832 mg/g.
 • Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 5 ml, og er så godt som “natriumfritt”

Egenskaper

Navn: Ibux 20mg/ml mikstur jordbærsmak 100ml

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 477529

ATC-kode: M01AE01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

1 ml inneholder: ibuprofen 20 mg. Andre innholdsstoffer er glyserol (E422), xantangummi, flytende maltitol (E965), polysorbat 80, sakkarinnatrium (E954), sitronsyremonohydrat, natriummetylhydroksybenzoat (E219), natriumpropylhydroksybenzoat (E217), renset vann og jordbærsmak (inneholder propylenglykol).

Handlekurv
Ibux 20 mg/ml mikstur jordbær 100 mlIbux 20 mg/ml mikstur jordbær 100 ml
kr 86,00 ink. mva.
Skroll til toppen