Fungoral sjampo 20mg/ml 120 ML

kr 209,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml: kr. 1.75

Sjampo mot flass eller hudforandringer

Produktinformasjon

Fungoral er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet ketokonazol som hemmer vekst av sopp. Brukes av voksne og barn over 12 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

1. Vask håret først med vanlig sjampo og skyll godt.

2. Bruk 3-5 ml Fungoral sjampo (1 teskje = 5 ml). Masser sjampoen godt inn slik at det skummer. La sjampoen virke i 3-5 minutter før du skyller håret.

3. Behandlingen skal foretas 2 ganger i uken i 4 uker, deretter vedlikeholdsbehandling ca. én gang pr. uke så lenge det anses nødvendig. Anbefales ikke til barn unde 12 år.

4. Hvis du trenger å vaske håret de andre ukedagene, kan din vanlige sjampo benyttes. Hvis tilstanden ikke er bedret etter 4 ukers behandling bør lege kontaktes.

Bruk en vanlig sjampo de dagene du ikke skal ha behandling og ønsker å vaske håret.
Kontakt lege etter 4 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Bruksanvisning:

  • Vask håret først med vanlig sjampo og skyll godt.
  • Bruk 3-5 ml Fungoral sjampo (1 teskje = 5 ml).
  • Masser sjampoen godt inn slik at det skummer.
  • La sjampoen virke i 3-5 minutter før du skyller håret.

Bruk av Fungoral hos barn

Fungoral sjampo anbefales ikke til barn under 12 år.

Dersom du tar for mye av Fungoral

Sjampoen skal kun benyttes utvortes. Må ikke svelges.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) om du har svelget og fått i deg legemidlet, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ikke fremkall brekninger fordi sjampoen kan trekkes inn i lungene.
Dersom du har glemt å ta Fungoral
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett å vaske håret som angitt i bruksanvisningen.
Dersom du avbryter behandling med Fungoral

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Dersom du avbryter behandlingen kan flassproblemene komme tilbake.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Fungoral

  • dersom du er allergisk overfor ketokonazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene (kløe og rød hud) oppstår i så fall etter at du har brukt sjampoen.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fungoral:

  • Hvis du bruker lokale kortikosteroider, f.eks. krem, lotion eller salve, bør du snakke med lege eller apotek før du begynner på behandlingen med Fungoral sjampo. Du kan trolig begynne med Fungoral sjampo med en gang, men du må ikke avslutte kortikosteroidbehandlingen fra en dag til en annen. Huden kan reagere med rødhet og kløe. Kortikosteroidbehandlingen trappes gradvis ned for å unngå tilbakefall. Fungoral sjampo brukes samtidig. Samme mengde kortikosteroid bør brukes i en uke, deretter reduseres gradvis i løpet av 2 til 3 uker for så å opphøre helt. Kontakt lege eller apotek dersom du er i tvil.
Vær forsiktig hvis du har åpne sår og unngå å få sjampo i øynene. Dersom dette skjer, skyll med vann.
Andre legemidler og Fungoral

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du kan bruke Fungoral sjampo under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner

Fungoral krem påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Egenskaper

Navn: Fungoral 20mg/ml sjampo 120ml

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 460782

ATC-kode: D01AC08

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er ketokonazol. Andre innholdsstoffer er natrium lauryletersulfat, dinatriummonolauryletersulfosuccinat, kokosnøttfettsyredietanolamid, laurdimoniumhydrolysert animalkollagen, makrogol 120 metylglukose dioleat, natriumklorid, saltsyre, natriumhydroksid, konserveringsmiddel (imidurea), fargestoff (E127) og renset vann

Handlekurv
Fungoral sjampo 20mg/ml 120 ML
kr 209,90 ink. mva.
Skroll til toppen