Spersallerg øyedråper 10 ML

kr 99,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml: kr. 0.99

Øyedråper for symptomer ved allergi

Produktinformasjon

Spersallerg er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet antazolin og brukes hos voksne og ungdom. Spersallerg lindrer øyeplager som f.eks. rennende eller kløende øyne ved allergi. Før behandling bør du være sikker på at plagene skyldes allergi. Bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser, da konserveringsmidlet kan misfarge disse. Kontaktlinser bør fjernes før påføring, og påsettes igjen etter minimum 15 minutter.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering til voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig inntil 14 dager.

Øyedråpene er holdbare i fire uker etter åpning.

Forsiktighetsregler og advarsler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Spersallerg dersom:

 • du er eldre og lider av en alvorlig hjertesykdom
 • du har diabetes
 • du har høyt blodtrykk
 • du lider av for høyt stoffskifte (hypertyreose). En lidelse grunnet overproduksjon av tyroksin
 • du lider av ”feokromocytom”, en spesiell form for svulst i binyrene
 • du lider av ujevn hjerterytme
 • du har høyt forbruk av legemidler som virker ved å trekke sammen blodårer (vasokonstriktorer) kan medføre en såkalt ”rebound hyperemi” dvs at noen av symptomene man i utgangspunktet ble medisinert mot, igjen kan oppstå, og kanskje i tillegg, forsterkes
 • du lider av tørre neseslimhinner bør du holde øynene gjenlukket i 3 minutter etter administrasjon. Dermed forhindres øyedråpene i å renne ned i nesen gjennom tårekanalen
 • symptomene vedvarer i mer enn 3 til 4 dager, hvis symptomene blir mer alvorlige, eller hvis du opplever smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen bør du rådføre deg med lege
 • du bruker kontaktlinser, bør disse fjernes før øyedråpene gis og ikke settes inn igjen før etter 15 minutter
 • du har tørre øyne, for eksempel Sjøgrens sykdom. Hvis du opplever symptomer på tørre øyne bør behandlingen avsluttes og du bør søke råd hos en lege
 • du har risiko for å utvikle trangvinklet grønn stær (glaukom)
Spersallerg bør ikke brukes sammenhengende i lengre perioder.

Andre legemidler og Spersallerg

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Skal ikke brukes hvis du er i behandling med en type legemiddel mot depresjon, såkalte MAO-hemmere (se avsnitt ”Bruk ikke Spersallerg”). Rådfør deg med lege.
Forsiktighet skal utvises hvis du er i behandling med beroligende midler som sovelegemidler (hypnotika), sterke smertestillende legemidler (opiater), angstdempende legemidler og antipsykotika.

Inntak av Spersallerg sammen med alkohol

Forsiktighet skal utvises ved inntak sammen med alkohol.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Spersallerg kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.

Spersallerg inneholder benzalkoniumklorid

Dette legemidlet inneholder 0,05 mg benzalkoniumklorid i hvert milliliter.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet)

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer. Apoteket kan nås på telefon: 56 33 88 80.

Egenskaper

Navn: Spersallerg øyedråper 10ml

Leverandør: Théa Nordic AB

Varenummer: 593218

ATC-kode: S01GA52

Ingredienser

1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 g, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (pH-justering), sterilt vann.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg!

Handlekurv
Spersallerg øyedråper 10 ML
kr 99,00 ink. mva.
Skroll til toppen