Otrivin Comp nesespray 10 ML

kr 64,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml: kr. 6.40

Mot rennende og tett nese

Produktinformasjon

Otrivin comp er et resept fritt legemiddel som inneholder virkestoffene  xylometazolin og ipratropiumbromid og brukes av voksne over 18 år. Otrivin Comp inneholder to forskjellige virkestoffer, ipratropiumbromid og xylometazolinhydroklorid. Den første hjelper mot rennende nese og den andre har en avsvellende effekt. Otrivin comp har hurtig innsettende effekt med en virkning som varer opptil flere timer. Kun til korttidsbruk (maks 7 dager). Langtidsbruk kan føre til vedvarende nesetetthet.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig i opptil 7 dager.

Det bør gå minst 6 timer mellom hver dosering.

Ikke bruk det mer enn 3 ganger i hvert nesebor i løpet av en dag.

Saltvann kan gjerne brukes i forkant for å rense/skylle nesen.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Otrivin Comp

 • hos barn og ungdom under 18 år da det ikke er tilstrekkelig informasjon om sikkerhet og effekt tilgjengelig
 • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller ipratropiumbromid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor atropin eller atropinlignende stoffer som hyoscyamin og skopolamin
 • dersom du har gjennomgått en hypofyseoperasjon via nesen.
 • dersom du har gjennomgått en operasjon i hjernen via nese eller munn.
 • dersom du har grønn stær (glaukom, økt trykk i øyet)
 • dersom du har en svært tørr nese (inflammatorisk nesetørrhet, rhinitis sicca eller atrofisk rhinitt)
Otrivin Comp kan gi deg søvnforstyrrelse, svimmelhet, skjelving, uregelmessig hjerterytme eller forhøyet blodtrykk hvis du er følsom for legemidler for lindring av tett nese. Rådfør deg med lege hvis disse symptomene opptrer og er plagsomme.
Otrivin Comp dersom du har:

 • hjertesykdom (for eks. langt QT-tid-syndrom)
 • forhøyet blodtrykk
 • diabetes
 • en overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyroidisme)
 • problemer med vannlatning og/eller forstørret prostata
 • trangvinklet glaukom
 • tendens til å blø neseblod
 • tarmslyng (paralytisk ileus)
 • cystisk fibrose
 • godartet svulst i binyren som produserer store mengder adrenalin og noradrenalin (feokromocytom) eller særlig følsomhet for adrenalin og noradrenalin
Straksreaksjoner (allergiske reaksjoner) kan forekomme. Dette kan vise seg som et kløende, rødt utslett med betennelse i huden som fører til hevelse (elveblest), problemer med å puste eller snakke, problemer med å svelge på grunn av hevelse i leppene, ansiktet eller halsen. Disse symptomene kan opptre enkeltvis eller alle samtidig som en alvorlig allergisk reaksjon. Dersom dette skjer, SLUTT å bruke Otrivin Comp øyeblikkelig (se avsnitt 4).
Otrivin Comp skal ikke brukes i mer enn 7 dager sammenhengende. Dersom symptomene vedvarer, kontakt lege. Forlenget eller overdreven bruk kan føre til at tettheten i nesen kommer tilbake eller forverres, og til hevelse av slimhinnene i nesen.
Unngå å spraye Otrivin Comb i eller rundt øynene. Dersom dette skulle skje skal du skylle øynene grundig med kaldt vann. Du kan få forbigående tåkesyn og oppleve at øyet blir irritert, smertefullt og rødt. Ta kontakt med lege dersom dette skulle skje.
Barn og ungdom

Otrivin Comp er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år, da tilstrekkelig informasjon om sikkerhet og effekt ikke er tilgjengelig.
Andre legemidler og Otrivin Comp

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er svært viktig at du nevner følgende:

 • monoaminoksidasehemmere (brukes til behandling av depresjon). Hvis du tar eller har tatt disse legemidlene i løpet av de siste to ukene, kan du få farlig høyt blodtrykk
 • trisykliske og tetrasykliske antidepressiva. Hvis du tar eller har tatt disse legemidlene i løpet av de siste to ukene, kan du få farlig høyt blodtrykk
 • legemidler som brukes mot reisesyke (legemidler som inneholder antikolinerge substanser)
 • legemidler som brukes mot tarmproblemer (særlig de mot unormal tarmbevegelse) (legemidler som inneholder antikolinerge substanser)
 • legemidler som brukes til behandling av lungesykdommer (beta 2-agonister) som astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), da det kan forverre glaukomet ditt hvis du har hatt vinkelblokkglaukom.
Hvis du bruker noen av legemidlene ovenfor, rådfør deg med lege før bruk av Otrivin Comp.
Graviditet og amming

Otrivin Comp skal ikke brukes under graviditet hvis ikke anbefalt av din lege. Otrivin Comp skal kun brukes under amming dersom legen din vurderer at fordelene oppveier de potensielle risikoene for den nyfødte.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Synsforstyrrelser (inkludert tåkesyn og utvidede pupiller), svimmelhet og slapphet er rapportert med Otrivin Comp. Dersom du påvirkes bør du unngå å kjøre bil, bruke maskiner eller delta i aktiviteter der disse symptomene kan være til fare for deg selv eller andre.

Egenskaper

Navn: Otrivin Comp nesespray forkjølelse 10ml

Leverandør: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Varenummer: 39125

ATC-kode: R01AB06

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoffer: xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml, ipratropiumbromid 0,6 mg / ml Hjelpestoffer: Dinatriumedetat, glyserol, saltsyre, natriumhydroksid, renset vann.

Handlekurv
Otrivin Comp nesespray 10 ML
kr 64,00 ink. mva.
Skroll til toppen