Nurofen mikst 40mg/ml jordbær 100 ML

Nurofen mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet ibuprofen og benyttes av barn i alderen 1-12 år.

kr 99,00 ink. mva.

Tomt på lager

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml: kr. 0.99

Produktinformasjon

Nurofen mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet ibuprofen og benyttes av barn i alderen 1-12 år. Brukes til kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter, og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa. Nurofen mikstur er et smertestillende og febernedsettende produkt som er spesielt egnet til barn ved influensa og forkjølelse, samt lette til moderate smerter ved øreverk og tannverk. Miksturen er lett og innta. Smak av jordbær. Anbefales ikke til barn under 1 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering barn 1 – 3 år (10 -15 kg): 2,5 ml 3 ganger daglig

Dosering barn 3 – 6 år (15 – 20 kg): 3,75 ml 3 ganger daglig.

Dosering barn 6 – 9 år (20 -30 kg): 5 ml 3 ganger daglig.

Dosering barn 9 – 12 år (30 – 40 kg): 7,5 ml 3 ganger daglig.

Dosene bør gis ca. hver 6. – 8.time.

Bruk medfølgende måleredskap.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nurofen til spedbarn eller barn som:

 • er allergiske overfor ibuprofen eller andre tilsvarende smertestillende legemidler (NSAIDs) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • tidligere har opplevd kortpustethet, astma, rennende nese, hevelse i ansikt og/eller hender eller elveblest etter å ha brukt acetylsalisylsyre eller andre tilsvarende smertestillende legemidler (NSAIDs).
 • tidligere har hatt blødninger eller hull i magesekken/tarmen etter bruk av NSAIDs.
 • har eller har hatt tilbakevendende sår i magesekken/tolvfingertarmen (magesår) eller blødninger (to eller flere episoder med påvist sår eller blødning).
 • har alvorlig lever- eller nyresvikt.
 • har alvorlig hjertesvikt.
 • har hjerneblødning (cerebrovaskulær blødning) eller annen aktiv blødning.
 • har blodlevringsforstyrrelser, siden ibuprofen kan øke blødningstiden.
 • har uavklarte forstyrrelser i dannelsen av blodceller.
 • har altfor lite væske i kroppen (er dehydrert) (på grunn av oppkast, diaré eller manglende væskeinntak).
Dette legemidlet må ikke brukes hvis du er gravid i graviditetens 3 siste måneder.
Rådfør deg med lege eller apotek før bruk av dette legemidlet dersom barnet:
 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» under
 • har visse arvelige forstyrrelser i bloddannelsen (f.eks. såkalt akutt intermittent porfyri).
 • har blodlevringsforstyrrelser.
 • har visse hudsykdommer (systemisk lupus erythematosus (SLE) eller blandet bindevevssykdom).
 • har eller har hatt tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) siden disse tilstandene kan forverres.
 • tidligere har hatt eller har høyt blodtrykk og/eller hjertesvikt.
 • har nedsatt nyrefunksjon.
 • har en leversykdom. Ved langvarig bruk av Nurofen er det nødvendig med regelmessig kontroll av leververdier, nyrefunksjon og blodcelletall.
 • Forsiktighet bør utvises dersom andre legemidler som kan øke risikoen for sår eller blødning brukes, slik som kortikosteroider som tas gjennom munnen (slik som prednisolon), blodfortynnende legemidler (slik som warfarin), selektive serotoninreopptakshemmere (legemidler mot depresjon) eller legemidler som motvirker blodlevring (slik som acetylsalisylsyre).
 • bruker andre NSAIDs (inkludert COX-2-hemmere slik som celekoksib eller etorikoksib), da samtidig bruk av disse legemidlene bør unngås.
 • Ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid, kan bivirkningene minimeres.
 • Generelt kan vanemessig bruk av flere typer smertestillende legemidler føre til vedvarende alvorlige nyreproblemer. Denne risikoen kan være økt ved fysisk anstrengelse forbundet med salttap og for lite væske i kroppen. Dette bør derfor unngås.
 • Langvarig bruk av enhver form for smertestillende legemidler mot hodepine kan forverre hodepinen. Dersom en slik situasjon oppstår eller mistenkes, bør du kontakte lege og avbryte behandlingen. Diagnosen legemiddelutløst hodepine bør mistenkes ved hyppig eller daglig hodepine på tross av (eller på grunn av) regelmessig bruk av legemidler mot hodepine.
 • har eller har hatt astma eller allergiske sykdommer, siden kortpustethet kan forekomme.
 • har høysnue, nesepolypper eller kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS), da det er økt risiko for allergiske reaksjonerAllergiske reaksjoner kan omfatte astmaanfall, hevelser i ansikt og svelg (Quinckes ødem) eller elveblest.
 • Ved vannkopper bør bruk av Nurofen unngås.
 • nylig har gjennomgått omfattende kirurgiske inngrep, siden medisinsk oppfølging er påkrevd.
 • har for lite væske i kroppen, da det er økt risiko for nyreproblemer hos slike barn.
 • Blødninger, sår eller hull i magesekken/tarmen, som kan være livstruende, er rapportert ved bruk av alle NSAIDs, på ethvert tidspunkt under behandlingen. Dette kan forekomme med eller uten varselsymptomer og uavhengig av om slike alvorlige lidelser i magesekken/tarmen har forekommet tidligere. Dersom blødning eller sår i magesekken/tarmen oppstår, må behandlingen avsluttes umiddelbart. Risikoen for blødninger, sår eller hull i magesekken/tarmen er større ved økende NSAID-dose, hos pasienter som tidligere har hatt sår, spesielt dersom det har vært komplikasjoner med blødninger eller hulldannelse (se avsnitt 2 ”Bruk ikke Nurofen til spedbarn eller barn som”) og hos eldre. Disse pasientene bør starte behandlingen med laveste tilgjengelige dose. Kombinasjonsbehandling med beskyttende legemidler (f.eks. misoprostol eller protonpumpehemmere) bør vurderes for disse pasientene, også for dem som trenger samtidig behandling med lave doser acetylsalisylsyre, eller andre legemidler som kan øke risikoen for skader i magesekken/tarmen.
Infeksjoner
Nurofen kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Nurofen kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper. Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssymptomene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.

Hudreaksjoner

 • Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Nurofen behandling. Avslutt behandlingen med Nurofen og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Betennelsesdempende/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt ved bruk av høye doser. Ikke bruk høyere doser eller ta legemidlet over lengre tid enn det som er anbefalt.

Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du bruker Nurofen dersom du:

 • har hjerteproblemer, inkludert hjertesvikt, angina (brystsmerter) eller dersom du har hatt hjerteinfarkt, bypassoperasjon, dårlig blodsirkulasjon i beina eller føttene på grunn av trange eller blokkerte blodårer (perifer arteriesykdom), eller noen form for slag (inkludert drypp/lite hjerneslag eller såkalt transitorisk iskemisk anfall (TIA)).
 • har høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), høyt kolesterol, har hatt hjertesykdom eller slag i familien, eller hvis du røyker.
Rådfør deg med lege før bruk av Nurofen dersom noen av de overfor nevnte tilstandene gjelder barnet ditt.
Eldre:
Eldre har økt risiko for bivirkninger ved bruk av NSAIDs, spesielt bivirkninger som omfatter magen og tarmen.
Pasienter som tidligere har hatt problemer med magesekken/tarmen, spesielt eldre, bør rapportere unormale symptomer i magen (særlig blødninger i magesekken/tarmen), spesielt i begynnelsen av behandlingen.

Andre legemidler og Nurofen

Rådfør deg med lege eller apotek dersom barnet ditt bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler.

Nurofen kan påvirke eller bli påvirket av enkelte andre legemidler. For eksempel:

 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/som hindrer levring av blodet/blodproppforebyggende, slik som acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere slik som kaptopril, betablokkere slik som legemidler som inneholder atenolol, angiotensin II- reseptorantagonister slik som losartan).

Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandling med Nurofen. Du bør derfor alltid rådføre deg med lege eller apotek før Nurofen brukes sammen med andre legemidler.

Dette gjelder spesielt:
 

Andre NSAIDs, inkludert COX-2-hemmere

 

 

Kan øke risikoen for bivirkninger

 

 

Digoksin (hjertemedisin)

 

 

Effekten av digoksin kan forsterkes

 

 

Glukokortikoider (legemidler som inneholder kortison eller kortisonlignende stoffer)

 

 

Kan øke risikoen for sår eller blødning i magesekken/tarmen

 

 

Blodfortynnende legemidler

 

 

Kan øke risikoen for blødning

 

 

Acetylsalisylsyre (lav dose)

 

 

Kan redusere den blodfortynnende effekten

 

 

Blodfortynnende legemidler (slik som warfarin)

 

 

Ibuprofen kan forsterke effekten av disse legemidlene

 

 

Fenytoin (mot epilepsi)

 

 

Effekten av fenytoin kan forsterkes

 

 

Legemidler mot depresjon (selektive serotoninreopptakshemmere)

 

 

Kan øke risikoen for blødning i magesekken/tarmen

 

 

Litium (legemiddel mot depresjon)

 

 

Effekten av litium kan forsterkes

 

 

Probenecid og sulfinpyrazon (legemidler mot urinsyregikt)

 

 

Utskillelsen av ibuprofen fra kroppen kan forsinkes

 

 

Legemidler mot høyt blodtrykk og vanndrivende legemidler

 

 

Ibuprofen kan redusere effekten av disse legemidlene og risikoen for bivirkninger på nyrene økes

 

 

Kaliumsparende diuretika, slik som amilorid, kaliumkanrenoat, spironolakton, triamteren

 

 

Kan føre til økt mengde kalium i blodet (hyperkalemi)

 

 

Metotreksat (legemiddel mot kreft eller leddgikt)

 

 

Effekten av metotreksat kan forsterkes

 

 

Takrolimus og ciklosporin (legemidler som undertrykker immunforsvaret)

 

 

Nyreskade kan forekomme

 

 

Zidovudin (legemiddel til behandling av HIV/AIDS)

 

 

Økt risiko for blødning i leddene eller blødning som kan gi hevelse hos HIV-positive pasienter med blødersykdom

 

 

Sulfonylurea (legemiddel mot diabetes)

 

 

Blodsukkernivået kan påvirkes

 

 

Antibiotika av kinolontypen

 

 

Kan øke risikoen for kramper

 

 

Vorikonazol og flukonazol (CYP2C9-hemmere) som brukes ved soppinfeksjoner

 

 

Effekten av ibuprofen kan øke. Lavere ibuprofendose bør vurderes, spesielt når høye doser med ibuprofen gis samtidig med enten vorikonazol eller flukonazol.

 

 

Baklofen

 

 

Forgiftning med baklofen kan utvikles etter igangsetting av behandling med ibuprofen.

 

 

Ritonavir

 

 

Ritonavir kan øke mengden av NSAIDs i blodet

 

 

Aminoglykosider

 

 

NSAIDs kan redusere utskillelsen av aminoglykosider fra kroppen

 

Inntak av Nurofen sammen med alkohol

Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Nurofen. Noen bivirkninger, slik som bivirkninger som omfatter mage-tarmkanalen eller sentralnervesystemet kan være mer sannsynlig dersom du drikker alkohol når du bruker Nurofen.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er i graviditetens 3 siste måneder. Unngå bruk av dette legemidlet i graviditetens 6 første måneder, med mindre legen råder deg til noe annet.
Amming
Kun små mengder av ibuprofen og dets nedbrytningsprodukter går over i morsmelk. Nurofen kan brukes under amming dersom anbefalte doser brukes over kortest mulig tid.
Fertilitet
Nurofen tilhører en gruppe legemidler (NSAIDs) som kan påvirke fruktbarheten hos kvinner. Denne effekten går tilbake når bruken av legemidlet opphører.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved kortvarig bruk har dette legemidlet ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Nurofen innholder maltitol og hvetestivelse

 • Nurofen inneholder flytende maltitol. Dersom legen din har fortalt at det er noen sukkertyper du/barnet ditt ikke tåler bør du rådføre deg med lege før bruk av dette legemidlet.
 • Kan ha en mild lakserende (avførende) effekt.
 • Energimengde 2,3 kcal/g maltitol
 • Nurofen inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dossenhet, og er så godt som natriumfritt

Nurofen med appelsinsmak:

 • Dette legemidlet har svært lavt innhold av gluten (fra hvetestivelse). Legemidlet anses som glutenfritt Det er derfor svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer for deg hvis du har cøliaki.
 • Én 5ml dose inneholder ikke mer enn 0,315 mikrogram gluten.
 • Dersom du har hveteallergi (forskjellig fra cøliaki), bør du ikke ta dette legemidlet.

Nurofen med jordbærsmak:

 • Nurofen med jordbærsmak inneholder 16,45 mg propylenglykol i hver 5 ml

Egenskaper

Navn: Nurofen 40mg/ml mikstur jordbærsmak 100ml

Leverandør: Bonaventura Sales AS

Varenummer: 462492

ATC-kode: M01AE01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

1 ml mikstur inneholder 40 mg ibuprofen. Andre innholdsstoffer er: sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytende maltitol, glyserol, xantangummi, jordbærsmak (inneholder propylenglykol) og renset vann

Handlekurv
Skroll til toppen