Niferex dråper 30mg/ml 30 ML

kr 199,00 ink. mva.

Tomt på lager

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml: kr. 6.63

Jerntilskudd

Produktinformasjon

Niferex dråper er et reseptfritt legemiddel som inneholder jern. Ta kontakt med legen dersom det skal brukes hos barn under 12 år. Skal kun brukes i 1 måned uten resept.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering voksne og ungdom  > 65 kg: 35 dråper 4–6 ganger daglig i 1–2 uker, deretter 35 dråper 1–2 ganger daglig.

Dosering voksne og ungdom 50–65 kg: 35 dråper 3–4 ganger daglig i 1–2 uker, deretter 35 dråper 1–2 ganger daglig.

Dosering barn over 6 år og ungdom (kroppsvekt 21–50 kg): 35 dråper 1–2 ganger daglig.

Dosering nyfødte og små barn (kroppsvekt 2–20 kg): kroppsvekt 2–3 kg: 2 dråper 2–4 ganger daglig; kroppsvekt 3–4 kg: 3 dråper 2–4 ganger daglig; kroppsvekt 4–5 kg: 4 dråper 2–4 ganger daglig; kroppsvekt 5–10 kg: 5 dråper 2–4 ganger daglig; kroppsvekt 10–20 kg: 10 dråper 2–4 ganger daglig.

Lavest angitt dose anbefales ved inntak på tom mage, høyest angitt dose anbefales ved inntak med mat.  Rådfør deg med legen eller oss på apoteket om hvordan du bruker legemidlet. Dråpene fortynnes godt med vann og svelges gjennom et sugerør for å unngå misfarging av tennene. Når dråpene gis til nyfødte og små barn, kan dråpene løses i vann eller fruktjuice eller blandes med most frukt like før inntak. Niferex bør tas uten mat. Det er fordi opptaket av legemidlet kan påvirkes av maten. Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd.

Hvordan Niferex skal tas

Ta dråpene i tilstrekkelig lang tid fra måltider, for eksempel på tom mage om morgenen eller mellom to hovedmåltider. Dette skyldes at opptaket av jern kan bli nedsatt av innholdsstoffer i maten. Dråpene fortynnes godt med vann og svelges gjennom et sugerør for å unngå misfarging av tennene. Når dråpene gis til nyfødte og små barn, kan dråpene løses i vann eller fruktjuice eller blandes med most frukt like før inntak.
Dersom du tar for mye av Niferex
Dersom du har fått i deg for mye legemiddel tilsiktet eller ved et uhell, er det mer sannsynlig at symptomer beskrevet i avsnitt 4 «Mulige bivirkninger» oppstår, og at bivirkningene som oppstår blir mer alvorlige.
Kontakt lege umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel.
Overdosering kan føre til forgiftning, spesielt hos barn.
Symptomer som kan oppstå kan være rastløshet, magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, sjokk og bevisstløshet. Avføringen kan ha en tjærelignende farge, og oppkast kan inneholde blod.
Dersom du har glemt å ta Niferex
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du har glemt å ta én eller flere doser Niferex, bare fortsett å ta Niferex i litt lengre tid.
Dersom du avbryter behandling med Niferex

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forsiktighetsregler før du stopper behandling med Niferex.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Niferex

 • dersom du er allergisk overfor jern eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en arvelig forstyrrelse av evnen til å lagre jern (hemokromatose) eller andre sykdommer som øker jernnivået.
 • dersom du får gjentatte blodoverføringer.
 • hos nyfødte som veier 2 kg eller mindre.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Niferex

 • dersom du har en sykdom i mage-tarmsystemet som irritabel tarmsyndrom, inflammatorisk tarmsykdom, magekatarr (gastritt) eller sår i magesekken eller tarmen.
 • dersom du har en alvorlig og kronisk nyresykdom som krever behandling med erytropoietin.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon eller lider av alkoholisme.
 • dersom du mister blod eller jern og årsaken er ukjent.
Behandling med jern kan føre til forgiftning, spesielt hos barn. Vær forsiktig når du bruker andre kosttilskudd og/eller jernpreparater.
Tennene dine kan bli misfarget ved behandling med Niferex. Hvis misfargingen ikke forsvinner når du slutter å ta Niferex, kan det være nødvendig å bruke en tannkrem med slipeeffekt eller få fjernet misfargingen hos tannlege.
Andre legemidler og Niferex

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Økning av bivirkninger

 • Smertestillende legemidler og legemidler mot revmatisme (for eksempel salisylater og fenylbutason): kan forverre en eventuell irritasjon i slimhinnen i magesekken forårsaket av Niferex.
Nedsatt virkning

 • Visse antibiotika (tetrasykliner) og legemidler (bisfosfonater) som brukes til behandling av beinskjørhet (osteoporose): hvis du samtidig tar Niferex kan opptaket av både jern og tetrasyklin eller bisfosfonat bli nedsatt. Dette gjør at virkningen av alle disse legemidlene blir nedsatt. Spør legen om du trenger å øke dosen av disse legemidlene.
 • Legemidler som inneholder kalsium, magnesium eller aluminium, for eksempel syrenøytraliserende midler, tilskudd av kalsium- og magnesiumsalter: disse legemidlene kan minske eller hindre opptaket av jern fra Niferex. Det kan være nødvendig å øke mengden du tar av Niferex.
 • Legemidler mot leddgikt (artritt), for eksempel penicillamin, og legemidler som inneholder gull som tas gjennom munnen, legemidler mot Parkinsons sykdom som L-metyldopa og levodopa samt L-tyroksin som brukes til behandling av hypotyreose: disse legemidlene tas opp dårligere når du tar Niferex. Spør legen om du bør øke dosen av disse legemidlene.
 • Behandling for infeksjon (antibiotika) av typen som kalles fluorokinoloner, som ciprofloksacin, levofloksacin, norfloksacin og ofloksacin: jern gir en kraftig nedgang i opptak av disse legemidlene. Si fra til legen at du tar Niferex før du begynner behandling med et av disse legemidlene.
Det bør gå minst 3 timer mellom inntak av Niferex og tetrasykliner.
Det bør gå minst 2 timer mellom inntak av Niferex og legemidlene som er nevnt ovenfor.
 • Du bør ikke ta doksysyklin og Niferex samtidig, fordi doksysyklin kan hemme opptak og sirkulasjon av Niferex.
Andre mulige bivirkninger

 • Tester for påvisning av spor av blod i avføringen kan gi falskt negativt resultat ved behandling med Niferex, hvis du tar vitamin C samtidig.
Inntak av Niferex sammen med mat og drikke

Ta dråpene i god tid før eller etter et måltid, for eksempel på tom mage om morgenen eller mellom to hovedmåltider. Dette skyldes at opptaket av jern kan bli nedsatt av innholdsstoffer i maten.
Grønnsaker, melkeprodukter, kaffe og te kan minske jernopptaket. Det må derfor være minst 2 timer mellom inntak av disse matvarene og Niferex.
Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjent risiko forbundet med bruk av Niferex under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner

Niferex antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Niferex inneholder sorbitol, natrium og alkohol

 • Dette legemidlet inneholder 372 mg sorbitol i hver ml eller i 20 dråper. Dette tilsvarer 18,6 mg sorbitol i 1 dråpe. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
 • Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver ml, og er så godt som «natriumfritt».
 • Dette legemidlet inneholder 24,0 mg alkohol (etanol) i hver ml. Dette tilsvarer 2,4 % w/v. Mengden i 1 ml av dette legemidlet tilsvarer mindre enn 1 ml øl eller 1 ml vin. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter.

Egenskaper

Navn: Niferex 30mg/ml dråper 30ml

Leverandør: UCB Nordic A/S

Varenummer: 24830

ATC-kode: B03AA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Holdbarhet etter åpning: 3 måneder

Ingredienser

Virkestoff er ferroglysinsulfatkompleks. 1 ml (ca. 20 dråper) inneholder 170 mg som tilsvarer 30 mg toverdig jern (Fe2 ). Andre innholdsstoffer er sakkarinnatrium, sorbitol (E 420), svovelsyre, smak (appelsin), renset vann.

Handlekurv
Skroll til toppen