Livostin nesespray 50mcg/dose 150 DOSER

kr 169,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. dose: kr. 1.13

Nesespray mot allergiske plager

Produktinformasjon

Livostin nesespray er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet levokabastin og brukes av voksne og barn.  Livostin nesespray lindrer neseplager ved pollenallergi som feks. kløende og rennende nese. Livostin starter å virke innen 15 minutter og gir langvarig lindring inntil 12 timer.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering barn og voksne. Den anbefalte dosen er 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring.

Bruksanvisning:

  1. Puss nesen
  2. Ryst flasken og ta av beskyttelseshetten.
  3. Før første gangs bruk pumpes et par ganger i luften, inntil det kommer en fin dusj.
  4. Hold sprayflasken som vist på bildet. Bøy hodet lett framover. Hold for det ene neseboret og sett sprayflasken i det andre.
  5. Spray 2 ganger og dra samtidig inn litt luft gjennom nesen. Sett sprayflasken i det andre neseboret og gjenta.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Livostin

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Livostin

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandling med vanlig dose som angitt i pakningsvedlegget eller forskrevet av legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Livostin

Allergiplagene dine kan komme tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Livostin

  • dersom du er allergisk overfor levokabastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Snakk med lege eller apotek før du bruker Livostin nesespray hvis du har nyresykdom.
Andre legemidler og Livostin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Nesespray som inneholder oksymetazolin kan gi forbigående redusert opptak av virkestoffet i Livostin nesespray.
Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Livostin under graviditet og amming. Livostin nesespray går over i morsmelk i små mengder. Snakk derfor med lege før bruk av Livostin nesespray under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner

Livostin påvirker normalt ikke reaksjons- og/eller konsentrasjonsevnen. Dersom du føler deg søvnig må det imidlertid utvises forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner.
Livostin nesespray inneholder proplyenglykol og benzalkoniumklorid

Dette legemidlet inneholder ca. 5 mg propylenglykol i hver spray. Dette tilsvarer 50 mg /ml.
Livostin nesespray inneholder ca. 15 mikrogram benzalkoniumklorid i hver spray. Dette tilsvarer 0,15 mg / ml. Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk

Egenskaper

Navn: Livostin 50mcg/dose nesespray 150doser

Leverandør: J&J Consumer, a div of Janssen-Cilag AS

Varenummer: 386020

ATC-kode: R01AC02

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er levokabastinhydroklorid. 1 dose nesespray tilsvarer 50 mikrogram levokabastin. Andre innholdsstoffer er propylenglykol, dinatriumhydrogenfosfat, natriumdihydrogenfosfat, hypromellose, polysorbat 80, natriumedetat, konserveringsmidlet benzalkonklorid og sterilt vann. pH 6-8.

Handlekurv
Livostin nesespray 50mcg/dose 150 DOSER
kr 169,00 ink. mva.
Skroll til toppen