Laxoberal dråper 7.5mg/ml 30 ML

Laxoberal er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet natriumpikosulfat og brukes hos voksne og barn over 12 år.

kr 99,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 
EAN: 7046260516311 SKU 51631 Kategorier , , , Stikkord ,

Pris pr. ml: kr. 3.33

Produktinformasjon

Laxoberal er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet natriumpikosulfat og brukes hos voksne og barn over 12 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Les pakningsvedlegg

Laxoberal kan blandes med ulike drikker eller mat.
Det anbefales å ta Laxoberal om kvelden for å få avføring neste morgen.
Anbefalt dosering for voksne: 10-20 dråper (5-10 mg) daglig
Det anbefales å starte med laveste dose. Maksimal anbefalt daglig dose (20 dråper) bør ikke overskrides. Antall dråper minskes eller økes (opp til høyeste anbefalte dose) til avføringen blir passe myk.
Etter en ukes behandling bør doseringen trappes ned til annenhver dag i ca. 1 uke. Deretter til hver tredje dag i ytterligere 1 uke, før man slutter å ta Laxoberal.
Bruksanvisning:
Snu flasken opp ned for å få frem dråper. Hvis oppløsningen ikke starter å dryppe med en gang, bank lett på flaskens bunn for å få ut dråpene.
Hvis du mener at virkningen av Laxoberal er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Dersom du tar for mye av Laxoberal

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være diaré og magekramper.

Dersom du har glemt å ta Laxoberal

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Laxoberal

  • dersom du har magesmerter og kramper
  • dersom du har sterke magesmerter og kramper med feber, etterfulgt av kvalme og oppkast
  • dersom du har betennelsestilstander i tynn- og tykktarm
  • dersom du har forsnevring i tarmen
  • dersom du har alvorlig uttørking
  • dersom du er allergisk overfor natriumpikosulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
  • dersom du har en sjelden arvelig intoleranse for noen av hjelpestoffene

Vis forsiktighet ved bruk av Laxoberal

  • dersom du har brukt Laxoberal regelmessig og langvarig
  • dersom du har endrede avføringsvaner
Som med alle avføringsmidler må ikke Laxoberal brukes daglig eller over lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen.
Langvarig bruk skal bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner må lege kontaktes.

Barn

Skal ikke gis til barn under 12 år uten etter avtale med lege.

Andre legemidler og Laxoberal

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Samtidig bruk av antibiotika kan redusere virkningen av Laxoberal.

Inntak av Laxoberal sammen med mat og drikke

Laxoberal kan blandes i mat eller drikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Det er liten erfaring ved bruk av Laxoberal ved graviditet. Snakk med lege før bruk av Laxoberal dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Laxoberal går ikke over i morsmelk og kan brukes under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du opplever magekramper, eller hvis du har opplevet svimmelhet og/eller besvimelse.

Laxoberal inneholder sorbitol

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Laxoberal inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr ml, og er så godt som natriumfritt.

Egenskaper

Navn: Laxoberal 7,5mg/ml dråper 30ml

Leverandør: Sanofi-aventis Norge AS

Varenummer: 51631

ATC-kode: A06AB08

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff: natriumpikosulfat. Hjelpestoffer: sorbitol 450mg, natriumbenzoat, natriumsitratdihydrat, vann

Handlekurv
Laxoberal dråper 7.5mg/ml 30 MLLaxoberal dråper 7.5mg/ml 30 ML
kr 99,00 ink. mva.
Skroll til toppen