Nicotinell depotplaster 14mg/24t 7 STK

Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

kr 199,00 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. stk.: kr. 37.13

Produktinformasjon

Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

Hvorfor Nicotinell:

Nicotinell depotplaster hjelper deg mot 5 abstinensproblemer når du skal slutte å røyke: røyksug, rastløshet, frustrasjon, irritasjon og uro.

Med et nikotinplaster på huden får du hjelp til å dempe det intense røykesuget som kan oppstå på morgenen, og kan slik hjelpe deg å slutte å røyke:

 • Gir en jevnlig strøm av nikotin i 24 timer
 • Tilgjengelig i 3 forskjellige styrker
 • Diskret Kan brukes i kombinasjon med 2mg tyggegummi og 1 mg sugetabletter
 • Nicotinell produktene består av depotplastre, medisinsk tyggegummi og sugetabletter; røykeslutt hjelp; krever viljestyrke; inneholder nikotin; les pakningsvedlegget nøye.

Hvilken styrke er den rette?

 • Hvis du røyker mer enn 20 sigaretter per dag anbefales det å starte behandlingen med Nicotinell 21 mg/24timer depotplastre.
 • Hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter per dag anbefales det å starte behandlingen med Nicotinell 14 mg/24 timer depotplastre.
 • Nicotinell 7 mg/24 timer depotplastre anvendes ved redusering av daglig dose mot slutten av behandlingen

Hvordan bruke Nicotinell depotplastre:

 1. Åpne forpakningen ved markeringen og ta frem plasteret
 2. Løsne den smale delen av aluminiumfolien
 3. Dra derretter av resten av folien. Unngå å ta på plastermassen
 4. Fest plasteret på en ren, tørr, hårfri og uskadet hudflate (følg intruksjon i pakningsvedlegget)
 5. Press med hånded over hele plasteret og hold i 10-20 sekunder. Dra fingeren langs kanten for å sjekke at det sitter fast
 6. Vask hendene
 7. Bytt plaster etter 24 timer.

Fest ikke nytt plaster på samme sted to ganger på rad. Det bør gå en uke mellom man bruker plaster på samme sted.Behandling i mer enn 3 måneder anbefales normalt ikke.

Kombinasasjonsbehandling:

 • Start behandlingen med Nicotinell 21mg /24 t depotplastre i kombinasjon med 2 mg tyggegummi* / 1mg sugetabletter.
 • Du bør bruke minst 4 og maks 24 stk 2 mg tyggegummi / 1 mg sugetabletter per dag. For de fleste er 5-6 tyggegummi per dag nok. Normalt pågår behandlingen i 6-12 uker, og deretter reduseres nikotindosen gradvis.
 • Reduksjon kan gjøres på to måter. Enten kan du bruke depotplastre med mindre styrke, for eksempel 14 mg /24 timer i 3-6 uker, deretter 7mg/24 timer depotplastre i 3-6 uker, sammen med opprinnelig dose av 2 mg tyggegummi / 1 mg sugetabletter. Deretter reduseres også antall tyggegummi/sugetabletter gradvis i opp til 12 måneder.
 • Alternativt kan du slutte med depotplastre og gradvis redusere bruk av tyggegummi/sugetabletter i inntil 9 måneder.

*Avhengig av hvor mye du røykte fra begynnelsen

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Les pakningsvedlegg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Nicotinell depotplaster kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi eller Nicotinell 1 mg sugetablett.

Bruk av Nicotinell depotplaster hos barn og ungdom

Nicotinell depotplaster skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.

Dosering for voksne over 18 år:Behandling med kun Nicotinell depotplaster

Dosen er ett plaster én gang daglig. Plasteret skal sitte på hele døgnet eller i den tiden du er våken. Bruk av plasteret døgnet rundt er nødvendig dersom du kjenner røyksug allerede om morgenen. Styrke velges med utgangspunkt i tidligere røykevaner. De som røyker mer enn 20 sigaretter per dag anbefales å starte behandlingen med ett plaster Nicotinell depotplaster 21 mg/24 timer. For de som røyker mindre enn 20 sigaretter per dag er det passende å starte behandlingen med Nicotinell depotplaster 14 mg/24 timer. Nicotinell depotplaster 7 mg/24 timer benyttes ved dosereduksjon i slutten av behandlingen.
Ved tilfredsstillende effekt etter 3-4 ukers behandling skal du bytte til nærmeste lavere styrke. Deretter senkes dosen ytterligere et trinn til laveste styrke eller du fortsetter med laveste styrke i ytterligere 3-4 uker. Behandling med Nicotinell depotplaster bør ikke pågå i mer enn 3 måneder.

Bruksanvisning

Det er viktig at du slutter helt å røyke før du begynner med Nicotinell depotplaster, og du må være sterkt motivert for å slutte å røyke. Plasteret byttes 1 gang i døgnet. Dersom du ikke føler røykesug om morgenen, kan plasteret fjernes før sengetid. Du kan bade og dusje som vanlig mens du bruker plasteret. Plasteret skal ikke deles.
 1. Klipp langs den stiplede linjen på den barnesikre pakningen.
 2. Fjern den smale siden av aluminiumsfolien. Hold i det hudfargede plasteret og trekk av resten av folien. Unngå å ta på limet.
 3. Plasteret settes på et rent, tørt og helst hårfritt sted på kroppen, for eksempel brystet, ryggen, overarmen eller hoften.
 4. Press plasteret mot huden med flat hånd i ca. 15 sekunder. Plasteret må ikke løsnes eller flyttes fordi det da vil klebe dårligere.
 5. Hvis plasteret løsner bør det kastes, og et nytt plaster bør settes på et annet sted på kroppen. Vent til huden er helt tørr ved bytte av plaster etter badstue, bading, eller fysisk aktivitet.
 6. Nicotinell depotplaster bør ikke settes på samme sted to ganger etter hverandre. Det bør gå en uke før plasteret igjen settes på samme sted. Huden skal ikke være irritert (rød) eller skadet.
 7. Vask hendene etterpå slik at du ikke får overført nikotin til f.eks. øynene.
 

Program 1

 

 

Program 2

 

 

Program 3

 

 

Styrke: 21 mg/24 timer
Hvert depotplaster avgir nikotin, ca. 21 mg/24 timer

 

 

Styrke: 14 mg/24 timer
Hvert depotplaster avgir nikotin, ca. 14 mg/24 timer

 

 

Styrke: 7 mg/24 timer
Hvert depotplaster avgir nikotin, ca. 7 mg/24 timer

 

 

Du som røyker mer enn 20 sigaretter per dag

 

 

3-4 uker

 

 

3-4 uker

 

 

3-4 uker

 

 

Sammenlagt
9-12 uker

 

 

Du som røyker mindre enn 20 sigaretter per dag

 

 

3-8 uker

 

 

3-4 uker

 

 

Sammenlagt maks.
9-12 uker

 

Behandling med Nicotinell depotplaster i kombinasjon med Nicotinell medisinsk tyggegummi

Dersom du ikke har lyktes med behandling med kun Nicotinell tyggegummi eller du ønsker å redusere bruken av tyggegummi pga. lokale bivirkninger, kan du bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 2 mg tyggegummi.
MERK: Les pakningsvedlegget for Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi før bruk.
Innledende kombinasjonsbehandling:
Start behandlingen med ett plaster 21 mg/24 timer sammen med den innledende dosen til Nicotinell 2 mg tyggegummi. Bruk antall tyggigummi etter behov. I de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummier tilstrekkelig. Du bør ikke bruke mer enn 24 tyggegummier per dag. Vanligvis bør behandlingen vare i 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis.
Reduksjon av nikotindose:
Dette kan gjøres på to måter. Enten brukes plaster med lavere styrke, det vil si 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen til Nicotinell 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres antall 2 mg tyggegummi gradvis i inntil 12 måneder. Eventuelt kan bruk av plaster avbrytes og antall 2 mg tyggegummi reduseres gradvis i inntil 12 måneder.
Anbefalt dosering:
 

Periode

 

 

Plaster

 

 

2 mg tyggegummi

 

 

Innledende behandling

 

 

Første 6-12 uker

 

 

1 plaster 21 mg/24 timer

 

 

Ved behov, 5-6 tyggegummier per dag er anbefalt

 

 

Reduksjon av nikotindose – alternativ 1

 

 

Neste 3-6 uker

 

 

1 plaster 14 mg/24 timer

 

 

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

 

 

Påfølgende 3-6 uker

 

 

1 plaster 7 mg/24 timer

 

 

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

 

 

Inntil 12 måneder

 

 

 

 

Reduser gradvis antall tyggegummier

 

 

Reduksjon av nikotindose – alternativ 2

 

 

Inntil 12 måneder

 

 

 

 

Fortsett med gradvis reduksjon av antall tyggegummier

 

Behandling med Nicotinell depotplaster i kombinasjon med Nicotinell 1 mg sugetabletter

Dersom du ikke har lyktes med behandling med kun Nicotinell depotplaster, kan du bruke Nicotinell 1 mg sugetabletter sammen med Nicotinell depotplaster.
MERK: Les pakningsvedlegget for Nicotinell 1 mg sugetabletter før bruk.
For å øke sjansen for å lykkes med å slutte å røyke, bør du slutte å røyke helt når du begynner å bruke depotplaster i kombinasjon med Nicotinell 1 mg sugetabletter, og heller ikke røyke under hele behandlingsperioden.
Bruk av Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 1 mg sugetablett anbefales for røykere med moderat til svært sterk avhengighet, det vil si mer enn 20 sigaretter per dag. Det anbefales sterkt at kombinasjonsbehandlingen utføres med veiledning og støtte fra helsepersonell.
Innledende kombinasjonsbehandling:
Start behandlingen med ett plaster 21 mg/24 timer sammen med den innledende dosen av Nicotinell 1 mg sugetablett. I de fleste tilfeller er 5-6 sugetabletter tilstrekkelig. Ikke bruk mer enn 15 sugetabletter på én dag. Vanligvis vil behandlingen vare i 6-12 uker. Deretter bør du gradvis redusere nikotindosen.
Les bruksanvisningen for plasteret ovenfor.
Reduksjon av nikotindose etter de første 6-12 ukene:
Dette kan gjøres på to måter.
Alternativ 1: Bruk plaster med en lavere styrke, det vil si plaster på 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av Nicotinell 1 mg sugetablett. Deretter bør antall sugetabletter reduseres gradvis. Lengre behandlingstid enn 6 måneder er vanligvis ikke anbefalt. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall, men behandlingen bør ikke overskride 9 måneder.
Alternativ 2: Avbryt behandling med plaster og reduser gradvis antallet 1 mg sugetabletter. Lengre behandlingstid enn 6 måneder er vanligvis ikke anbefalt. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall, men behandlingen bør ikke overskride 9 måneder.
Anbefalt dosering:
 

Periode

 

 

Plaster

 

 

1 mg sugetabletter

 

 

Innledende behandling (etterfulgt av alternativ 1 eller 2, se under)

 

 

Første 6-12 uker

 

 

1 plaster 21 mg/24 timer

 

 

Ved behov, 5-6 sugetabletter per dag er anbefalt

 

 

Reduksjon av nikotindose – alternativ 1

 

 

Neste 3-6 uker

 

 

1 plaster 14 mg/24 timer

 

 

Fortsett å bruke sugetabletter ved behov

 

 

Påfølgende 3-6 uker

 

 

1 plaster 7 mg/24 timer

 

 

Fortsett å bruke sugetabletter ved behov

 

 

Inntil 9 måneder totalt

 

 

 

 

Reduser gradvis antall sugetabletter

 

 

Reduksjon av nikotindose – alternativ 2

 

 

Inntil 9 måneder totalt

 

 

 

 

Fortsett med gradvis reduksjon av antall sugetabletter

 

Kontakt lege eller apotek dersom du fortsatt bruker plaster eller sugetabletter etter 9 måneder.

Dersom du bruker for mye av Nicotinell depotplaster

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Nikotin er giftig og for rask absorpsjon kan selv små doser gi alvorlige virkninger. Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn. Symptomer på overdose av nikotin kan være blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré, hodepine, skjelving, forvirring, krampe og tungpustethet. Fjern plasteret i slike tilfeller.

Dersom du har glemt å ta Nicotinell depotplaster

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nicotinell depotplaster dersom:

 • du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du er gravid

Snakk med lege før du bruker Nicotinell depotplaster dersom:

 • du har eller har hatt alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, diabetes, epilepsi eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Dette gjelder også ved kroniske hudsykdommer.
Nicotinell depotplaster inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Erfaringer mangler for bruk av preparatet til personer under 18 år.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med graviditet og amming bør unngås. Skadelige effekter av sigarettrøyking som lav fødselsvekt og økt risiko for spontanabort er kjent. Det kan være en risiko for fosterskadelige effekter ved bruk av Nicotinell depotplaster under graviditet. Enhver form for nikotin kan skade ditt ufødte barn. Nikotin går lett over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Nicotinell depotplaster under graviditet og amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Nicotinell depotplaster antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Egenskaper

Navn: Nicotinell 14mg/24timer depotplaster 7stk

Leverandør: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Varenummer: 12716

ATC-kode: N07BA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Hvert depotplaster inneh.: Nikotin 35 mg (20 cm2 avgir cirka 14 mg/24 timer) Hjelpestoffer: Kopolymer av akryl – metakryl-estre. Limet består av fraksjonert kokosnøttolje, kopolymer basert på akrylestre og vinylacetat.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Nicotinell depotplaster 14mg/24t 7 STKNicotinell depotplaster 14mg/24t 7 STK
kr 199,00 ink. mva.
Skroll til toppen