Pyrisept oppløsning 1mg/ml 250 ML

kr 94,90 ink. mva.

Bli medlem og få eksklusive medlemsfordeler som gratis frakt, gratis bind og tamponger, samt eksklusive tilbud. 

Pris pr. ml: kr. 0.38

Til rens av overfladiske sår

Produktinformasjon

Pyrisept er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet cetylpyridin. Oppløsningen brukes til desinfisering av sår, kutt og andre overfladiske sår. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må derfor skylles bort før bruk. Skal ikke brukes i ører eller øyne.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Skyll med rikelige mengder på området som skal behandles.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Pyrisept

  • dersom du er allergisk overfor cetylpyridinklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • i ørene eller øynene.
Andre legemidler og Pyrisept

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Gravide og ammende

Pyrisept kan benyttes under graviditet og amming.

Egenskaper

Navn: Pyrisept 1mg/ml oppløsning 250ml

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 442400

ATC-kode: D08AJ03

Ingredienser

Pyrisept oppløsning inneholder cetylpyridinklorid 1 mg, natriumedetat 1 mg, renset vann til 1 ml, buffer til pH 7,3.

Handlekurv
Pyrisept oppløsning 1mg/ml 250 ML
kr 94,90 ink. mva.
Skroll til toppen